VARSLER: En gruppe på 16 journalister og menneskerettighetsaktivister står bak klagen, som bygger på informasjon som ble avslørt av varsleren Edward Snowden. Foto: Lotta Härdelin/ Dagens Nyheter
VARSLER: En gruppe på 16 journalister og menneskerettighetsaktivister står bak klagen, som bygger på informasjon som ble avslørt av varsleren Edward Snowden. Foto: Lotta Härdelin/ Dagens NyheterVis mer

Britisk etterretning felt i Snowden-sak

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fastslår at journalister er blitt ulovlig overvåket av Storbritannia.

I dommen felles Storbritannia for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som sikrer retten til respekt for privatlivet. Storbritannia felles dessuten for brudd på artikkel 10, som sikrer ytringsfriheten.

Domstolens konklusjon er at britiske myndigheter har innhentet opplysninger om elektronisk kommunikasjon fra internettleverandører på en lovstridig måte.

Domstolen fastslår samtidig at Storbritannia ikke har gjort nok for å sikre vern av journalistenes fortrolige kilder.

En gruppe på 16 journalister og menneskerettighetsaktivister står bak klagen, som bygger på informasjon som ble avslørt av varsleren Edward Snowden.