Terror:

Britiske myndigheter oppfordrer ferierende til å se denne terrorvideoen:
– Vil skape uro, ikke berge liv

– Ikke noe belegg for å si at disse strategiene fungerer, sier professor i krisehåndtering.

TERROR: Britiske myndigheter publiserte denne uken en video som del av kampanjen «Run, Hide, Tell». Videoen iscenesetter en skyteepisode, der man steg for steg blir forklart hva man skal gjøre for å overleve. Video: Counter Terrorism Police UK Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Sommerferien er godt i gang, og i den anledning ber britiske myndigheter ferierende om å være forberedt på eventuelle terrorhandlinger når de er ute på reisefot.

Storbritannias nasjonale antiterroravdeling (NaCTSO) delte denne uka en fire minutter lang video som iscenesetter en skuddsituasjon på et hotell.

Prosjektet, som er finansiert av det britiske utenriksdepartementet, har som formål å informere folk om hva de skal gjøre dersom en terrorhandling skulle oppstå mens de er på ferie.

I tillegg til å dele videoen til folket, har over 23 000 ansatte i bransjen så langt fått trening i hva man skal gjøre dersom en situasjon skulle oppstå, og hvordan man kan gjenkjenne mistenkelige gjenstander og aktiviteter.

Professor og psykologispesialist ved Senter for krisepsykologi i Bergen, Atle Dyregrov, stiller seg tvilende til kampanjen.

– Jeg er veldig skeptisk til en generell folkehelsekampanje som den britiske, og jeg tror ikke det vil berge liv, heller skape uro. Vi trenger ikke en engstelig befolkning, sier han til Dagbladet.

Run, hide, tell

Videoen er del av den omfattende «Run, hide, tell!»-kampanjen, en offentlig veiledning for håndtering av skuddsituasjoner eller væpnede angrep. Informasjonsfilmen viser steg for steg hva man skal gjøre for å holde seg så trygg som mulig under et angrep, skriver myndighetene på sine sider.

Navnet på kampanjen, «Run, hide, tell», sikter til det som britiske myndigheter mener folk skal gjøre i en eventuell skuddsituasjon. Løpe vekk fra skytingen, finne et trygt sted du kan gjemme deg, og når det er trygt, ringe politiet.

Kampanjen ble først lansert etter terrorangrepene i Paris 13. november i 2015, da 130 mennesker mistet livet.

Nå har altså britiske myndigheter utviklet og sponset et kurs som allerede 23 000 briter innen reiselivsbransjen har deltatt på. Kursingen er et samarbeid mellom fagorganisasjonen for reiselivsbransjen i Storbritannia (ABTA) og den nasjonale antiterroravdelingen.

Oppmuntrer folk til å se videoen

Lord Ahmad, i det britiske utenriksdepartementet for nasjonal sikkerhet og beredskap, understrekte i et intervju med The Independent at formålet med videoene er å nå ut til langt flere enn bare de som jobber i reiselivsbransjen.

– Jeg oppmuntrer folk til å se denne videoen før de reiser bort. Det er ingen spesifikk trussel mot britiske turister som mål denne sommeren, men videoen viser noen enkle steg som vi alle kan ha nytte av for å minimere effekten av et angrep, dersom det finner sted, sa han.

Koordinator for prosjektet hos de britiske myndighetene Scott Wilson forteller følgende til avisa:

– Vi vil at folk skal tenke på dette på samme vis som de tenker om sikkerhetsvideoene som vises på flyet før avgang. De forventer ikke at noe fælt skal skje, men det er en forsiktig måte å forberede folk på hva de skal gjøre dersom noe skulle oppstå, sier han til The Independent.

Skeptisk

Atle Dyregrov er ikke helt enig. Han har jobbet med ulik oppfølging under og etter terrorsituasjoner, katastrofer og ulykker siden 80-tallet.

– Jeg kan forstå at man ønsker å gjøre personell som har ansvar for andre mennesker mer observante og forberedt, men jeg synes ikke det forsvarer at en oppfordrer folk flest til å se på en video som dette, sier Dyregrov til Dagbladet.

– Man må hele tiden tenke på balansegangen mellom uvisshet, usikkerhet og bekymring versus hvor mye trygghet en video som dette vil skape. Jeg tror ikke det vil gi trygghet, men kanskje en form for kontroll, fortsetter han.

Finland opplevde to alvorlige skoleskytinger i 2007 og 2008, Jokela-massakren som tok livet av åtte personer, og en skolemassakre i Kauhajoki som krevde ti liv. Ifølge Dyregrov ble det gitt råd etter den første massakren for hvordan man skulle handle dersom en ny skoleskyting skulle oppstå, men den neste krevde en annen overlevelsesstrategi.

Dyregrov understreker utfordringen med å forutse handlingsforløpet i en væpnet situasjon, og at en veiledning som kan fungere i én situasjon ikke nødvendigvis vil være det tryggeste i en annen situasjon.

– Sjansene for at det du har lært gjennom den britiske videoen skal hjelpe deg i en reell situasjon er overhodet ikke bevist, fordi terror skjer så sjeldent. Det finnes en liknende kampanje i USA, «Run, Hide, Fight.» Så vidt meg bekjent er det ikke gjort et eneste forsøk på å evaluere om denne strategien har en beskyttende effekt. Det er altså ikke noe belegg for å si at disse strategiene fungerer, sier Dyregrov.

I den ene skoleskytingen i Finland ville de som valgte å flykte unna (Run), ha størst sjanse for å overleve, mens i den andre skoleskytingen var barrikadering det beste, ifølge Dyregrov.

– Situasjoner er såpass forskjellige at i en så kort film vil du ikke lære å takle situasjoner du kan komme opp i. Det å si at folk skal være årvåkne er noe annet enn å lage en video som viser måter å håndtere en situasjon på.

Ingen spesifikk trussel mot en norsk bransje

Norsk sikkerhetsmyndighet, politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet i 2015 en veileder for terrorsikring, etter bestilling fra regjeringen.

– Veilederen tar for seg trusler mot virksomheter. Dersom PST eller politiet blir kjent med en konkret trussel mot en bestemt virksomhet eller bransje, vil de informere relevante parter, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Arild Strømmen, til Dagbladet.

Strømmen understreker at det foreløpig ikke er noen spesifikk trussel mot noen norske bransjer:

– PST har ikke pekt på enkelte bransjer i det private næringsliv som mer utsatt for terror enn andre, sier han.

Justis- og beredskapsdepartementet kan videre fortelle at de nå er i gang med å vurdere hva slags informasjon de ønsker å gi befolkningen. Dette skjer etter Stockholm-terroren og andre hendelser det siste halvåret.

– I tillegg til den informasjonen som allerede retter seg mot virksomheter og bransjer, vurderer nå departementet og relevante etater hva slags informasjon som er hensiktsmessig å formidle til befolkningen, sier Strømmen til Dagbladet.

– Dette er noe vi kunne ha gjort

PST har regelmessige møter med deler av næringslivet, men når det gjelder å vurdere en eventuell kursing eller veiledning av spesifikke bransjer i Norge er det Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) som har ansvaret.

Direktør i NSR Jack Fischer Eriksen har sett britiske myndigheters video, og er positiv til det han beskriver som en «moderne måte å kommunisere på»:

– Dette kan være et skadereduserende tiltak, og det er noe vi kunne ha gjort. Det er et behov for at de som jobber på steder der det er mye folkeansamlinger, trafikknutepunkter eller i turistnæringen ute i Europa har mer kunnskap om hvordan man sikrer seg og opptrer dersom noe skulle skje, sier Fischer Eriksen til Dagbladet.

Fischer understreker at dersom noe liknende skulle bli gjort i Norge, vil det kreve en ordentlig samarbeidsplattform, og at NSM er åpne for å vurdere kursing av utsatte bransjer.

– Samhandling er nøkkelordet her. Skal man gjøre dette så må myndighetene og næringslivet samhandle, sier Fischer.