-  Brøt pressens kildevern

Advokat Frode Elgesem mener Oslo-politiet har brutt pressens kildevern under etterforskingen av Munch-ranet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at politiet avlyttet telefonsamtaler mellom en journalist i Dagbladet og en mann, som seinere er tiltalt for medvirkning til kunstkuppet. Lydbåndopptak av minst én samtale skal spilles av i tingrettssaken mot de seks tiltalte.

Elgesem, som er Dagbladets advokat, krever i et brev til statsadvokat Terje Nybø at lydbåndopptakene ikke brukes som bevis, og tilintetgjøres. I brevet henviser Elgesem både til straffeprosessloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Elgesem sier til Dagbladet at politiet gjennom avlyttingen har avdekket at tiltalte var en av Dagbladets kilder i arbeidet med dekningen av Munch-saken, men at identiteten til kilden foreløpig ikke er offentlig kjent.

Ikke beskyttet

-  Det er på det rene at samtalene var fortrolige, og at kilden ikke ville blitt røpet dersom telefonkontrollen ikke hadde blitt gjennomført. Dagbladet mener at saken reiser prinsipielle spørsmål om kildevern i saker hvor det gjennomføres kommunikasjonskontroll, og vil bidra til å sikre de rettigheter til kildevern pressen er gitt blant annet i EMK, sier Frode Elgesem til Dagbladet.

Han understreker at EMK gir rett til beskyttelse for kilden, men det er også en rett for avisa til å kunne tilby kildevern.

Dette er en hjørnestein i pressens ytringsfrihet. Dagbladet har derfor en selvstendig interesse i å sikre kildevernet i denne saken.

-  Slik kommunikasjonskontroll er brukt i denne sammenheng, framstår den som en omgåelse av den kildebeskyttelse som straffeprosessloven gir, sier Elgesem.

 FORTROLIG SAMTALE: For første gang i norsk rettshistorie vil politiet at telefonsamtaler mellom en journalist og en kilde skal brukes som bevis i en straffesak. Dagbladets advokat Frode Elgesem krever i et brev til statsadvokat Terje Nybø at de omtalte lydbåndopptakene tilintetgjøres. Foto: Henning Lillegård
FORTROLIG SAMTALE: For første gang i norsk rettshistorie vil politiet at telefonsamtaler mellom en journalist og en kilde skal brukes som bevis i en straffesak. Dagbladets advokat Frode Elgesem krever i et brev til statsadvokat Terje Nybø at de omtalte lydbåndopptakene tilintetgjøres. Foto: Henning Lillegård Vis mer

Advokaten henviser i brevet til to dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen. I den siste fra 2003 framgår det at beslag med sikte på å avsløre en kilde, er et mer drastisk inngrep i ytringsfriheten enn et pålegg om å oppgi kilden.

Dramatisk

«Kommunikasjonskontroll som foretas uten at verken journalist eller kilde har noen som helst kunnskap om at kilden avsløres, framstår som et enda mer dramatisk inngrep», skriver Elgesem.

I den andre dommen fra 1996 har norsk Høyesterett tolket det slik at kildevernet står generelt meget sterkt, og at det er absolutt når journalisten avdekker forhold av samfunnsmessig betydning.

-  Det er tilfelle i Munch-saken som konkret gjelder tyveri av kunst av stor nasjonal og internasjonal betydning, skriver advokaten.

Dagbladets sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen sier at han ser meget alvorlig på

-  Kildevernet er sikret både i internasjonal og norsk lov. Kildevernet blir svekket når politiet avlytter samtaler mellom journalister og kilder, og legger dette fram som bevismateriale i retten. Det mener jeg er ulovlig, sier Eriksen.

Ytringsfrihet

Eriksen sier Dagbladet vil vurdere å forfølge denne saken for å bidra til å sikre kildevernet.

-  Kildevernet er helt sentralt for at uavhengige medier skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Kildevernet er en bunnplanke for medienes ytringsfrihet. Med stadig utvidet adgang for politiet til å benytte overvåkingsmetoder som romavlytting, telefonkontroll, video og bilder, kan kildevernet bli så sterkt svekket at det blir illusorisk og ikke-eksisterende, sier Eriksen.

Det var 11. oktober i fjor at Dagbladet avslørte at politiet hadde tatt inn i saksdokumentene utskrift av samtaler mellom journalisten og mannen, som nå er tiltalt.

Det er første gang i norsk rettshistorie at telefonsamtaler mellom en journalist og en kilde skal brukes som bevis i en straffesak.

SJEF-REDAKTØR: Thor Gjermund Eriksen.