Brudd på alle linjer

Det er nå åpen krig mellom Norge og Sverige om telefusjonen. Krigen raser på alle plan: Selv de to statsministrene sendte ut rene krigserklæringer i går. Tormod Hermansen kan bli et av ofrene for å få til en løsning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sammenslåingen av to teleselskaper har sådd full splid mellom broderfolkene, 94 år etter unionsoppløsningen.

Mange betegner kjemien på alle plan som eksplosiv.

- Situasjonen er vanskelig og alvorlig, sa statsminister Kjell Magne Bondevik på en hastig sammenkalt pressekonferanse i går kveld. Han tar ikke for hardt i.

Tvinges på banen

Men Bondevik vil nå tvinge sin svenske kollega Göran Persson på banen.

Persson uttalte i går at han overlater til styret, dvs. styreformann Jan-Åke Kark, å rydde opp. Det betyr med andre ord full kollisjon. Bondevik gjorde det i går krystallklart at han ikke godtar denne form for «nøytralitet» fra den svenske regjeringens side.

- Vi er forbi det punktet der styret kan ordne opp. I denne vanskelige situasjonen kan ikke eierne sitte passive og se på dette, sa Bondevik.

Mandag tar samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll kontakt med sin kollega Björn Rosengren.

- Utfallet av møtet må bli at situasjonen hvor en del av styret står mot en annen, må opphøre, slo Bondevik fast. Det betyr at onsdagens styrevedtak må gjøres om.

Steile fronter

Næringsminister Björn Rosengren fastholdt i går at mobilvedtaket er gyldig, mens samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll er like sikker på at vedtaket er ugyldig. Rosengren mener aksjelovens bestemmelser går foran aksjonæravtalen, mens Fjærvoll påstår at aksjonæravtalen ble laget nettopp fordi aksjelovens bestemmelser ikke var tilstrekkelige og derfor også ble forelagt både den svenske Riksdagen og Stortinget som grunnlag for fusjonsvedtaket i begge nasjonalforsamlingene.

Aksjonæravtalen tilsier at minst én eier-representant fra hvert land må inngå i en flertallsbeslutning, mens aksjeloven både i Sverige og Norge tilsier at styreleders dobbeltstemme avgjør ved stemmelikhet. Allerede strides juristene om hva som er rett tolkning.

Men det er helt på det rene at den norske regjeringen ikke vil begi seg inn på en krangel om jus. Grunnforutsetning fra norsk side har hele tida vært basert på full likeverdighet. Det er dette punktet som nå er satt på spissen.

Vil sparke Tormod

Styreleder Jan-Åke Kark maktet om mulig å sette striden ytterligere på spissen i går, da han på en pressekonferanse i Stockholm uttalte at han innkaller til ekstraordinært styremøte neste uke for å drøfte konsernsjef Tormod Hermansens stilling.

- Hermansen må slutte å blokkere det korrekte styrevedtaket som ble fattet onsdag, eller forlate sin post som konsernsjef, sa Kark.

Bondeviks uttalelser i går kveld utelukker ikke at konsernsjef Tormod Hermansen ofres, dersom svenskene gjør et tilsvarende offer .

Bondevik forsikret at han har full tilit til Hermansen. Men på spørsmål om det er aktuelt å kvitte seg med Hermansen, svarte Bondevik slik: - Det er ikke aktuelt som en isolert handling.