Bruk friheten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I de siste lønnsforhandlingene har lærerorganisasjonene lempet på prinsipper de lenge har vernet om. De har gitt kommunene grønt lys for en viss markedstilpasning av lønnssystemet i rekrutteringsøyemed. I tillegg til de lønningene som blir forhandlet fram gjennom forhandlinger mellom staten og lærerorganisasjonene, kan kommunene gi lønnstillegg på opp til 50000 kroner for å beholde kompetente skolefolk eller rekruttere nye.
  • Nå viser det seg at ingen kommuner har benyttet seg av dette. Riktignok har Oslo kommune gitt rektorstillingene et begrenset lønnsløft, etter lang tid med problemer med å få besatt viktige stillinger. Men ennå har ingen, ifølge NRK Dagsnytt, registrert at lærere med sårt tiltrengt kompetanse er blitt lokket med ekstra lønn. I stedet øker bruken av ufaglærte lærere. Kommunene velger dermed å svekke kvaliteten på skolen framfor å utnytte nye muligheter i lønnssystemet for å få best mulig kvalifiserte lærere. Kommunene begrunner dette med trange budsjetter. Med økende krav om gjennomføring av sentralt vedtatte velferdsreformer er dette utvilsomt et relevant argument. Spørsmålet er imidlertid om kommunene er tjent med å bruke det.
  • Kommunene har i mange år arbeidet for å overta forhandlingsansvaret for lærerne. De mener det er meningsløst at de som eneste arbeidsgivere i vårt samfunn ikke skal ha rett til å få forhandle om lønnsforholdene for en viktig gruppe av sine ansatte. Også dette argumentet vil mange være enige i. Men når en ny bestemmelse i lærernes tariffavtaler faktisk åpner for en viss kommunal avlønning, er altså kommunene uten vilje til å bruke det. Det vil neppe ha annen virkning enn at lærernes organisasjoner, og deres allierte i LO og Ap, setter seg enda tyngre på bakbeina i dette spørsmålet. De vil med styrke kunne hevde at kommunene, som årlig forvalter 200 milliarder kroner, ikke har villet prioritere midler til aktiv lønnspolitikk med det mål å høyne kvaliteten i en skole som er rammet av lærerflukt. Det kan ikke bli annet enn ris til egen bak.