Bruk oljepengene, Jens

- Latterlig, fnyser Trygve Hegnar, fortvilet over at folk må lide mens den nasjonale formuen vokser med astronomiske summer. Flere eksperter støtter ham.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har skrikende behov innen helsesektoren, samtidig som pengebingen bare eser ut. Det har jeg vondt for å akseptere. I år får staten et budsjettoverskudd på 150 milliarder kroner. 150 milliarder! Helt hinsides i et land der sykehus må stenge avdelinger fordi de ikke har midler og sykepleiere nok til å holde åpent, sier Kapital-redaktør Trygve Hegnar. Og han støttes langt på vei av statsminister Jens Stoltenbergs sosialøkonomiske læremester på Universitetet i Oslo, professor Steinar Strøm:

Vasser i penger

- Det er blitt altfor sterkt fokus på at vi skal ha en kraftig oppbygging av utenlandsformuen, at renta skal være på et bestemt nivå og at valutakursen skal være stabil. Tross alt handler jo økonomi om hvor mye vi skal bruke på ulike varer og tjenester, og hva folk egentlig ønsker.

Aldri har Norge hatt mer penger. Vår oljeformue sørger for at vi befester stillingen som et av verdens rikeste land. Pengene pøses i all hovedsak inn i oljefondet, som regjeringen regner med vil være på svimlende 369 milliarder kroner ved utgangen av året.

- Importer

I tillegg forbereder stortingsflertallet storsalg av statlige aksjer i Kreditkassen, Telenor, Statoil og SDØE. Resultatet kan bli inntekter på om lag 200 milliarder kroner. Også disse pengene skal i hovedsak saltes ned i utenlandske aksjer og obligasjoner. Årsaken er at flertallet av norske politikere frykter inflasjon og stigende renter dersom oljepengene brukes i Norge.

Men økonomiprofessor Steinar Strøm deler ikke bekymringene, i hvert fall ikke hvis pengene brukes med vett:

- Vi kan for eksempel importere utstyr og personell til helsevesenet. Det berører bare i liten grad vår egen nasjonale økonomi, selv om all import selvsagt krever noe nasjonal oppfølging. Eventuelt kan vi sende norske pasienter til utlandet for behandling der.

- En annen måte er rett og slett å øke bevilgningene til helsesektoren. Da vil denne sektoren jage etter ressurser i hjemlandet og drive lønninger og andre kostnader i været. Det vil presse ned den tradisjonelle, konkurranseutsatte sektoren, slik at en del bedrifter vil gå på trynet. Dermed blir driftsoverskuddet overfor utlandet lavere.

- Men det vil jo skade norsk økonomi?

- Det kommer an på øynene som ser. Kostnaden er at vi får en mindre oppbygging av formue i utlandet og dermed mindre til framtidige generasjoner. Gevinsten er at aktiviteten i helsesektoren øker. Og du skal ikke se bort fra at det er det et stort flertall i folket ønsker. Trygve Hegnar er en varm tilhenger av at staten åpner lommeboka. Å spare hundrevis av milliarder av hensyn til kommende generasjoner, mener han er det reneste nonsens.

- Nesten komisk

- Våre barn kommer til å bli velstående uansett, fastslår milliardæren. - Spareiveren er skremmende urettferdig overfor de mange som utsettes for det norske samfunnets skavanker, sier Hegnar.

- Men finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier vi får inflasjon og rentehopp hvis vi ikke besinner oss?

- Politikernes logikk blir jo nesten komisk. Selvfølgelig er det grenser for hvor mye penger vi kan pøse inn i den norske økonomien. Men renta påvirkes ikke av at vi handler medisinsk utstyr i utlandet, ei heller av at vi sender folk til utlandet for å bli operert - i stedet for å ha dem sittende hjemme i helsekø, sier Hegnar.

Redaktør i Økonomisk Rapport, Ivar Hippe, er enig:

- Det største paradokset i dag er at regjeringen nekter å utrede hva det vil bety å kjøpe varer og tjenester i utlandet i redsel for at noen skal komme på ideen om å bruke mer penger enn vi gjør i dag. Regjeringen leker med livet til de syke og rammer barns utdanning på grunn av dogmet om at oljepengene ikke kan brukes.

- URETTFERDIG: - Spareiveren er urettferdig overfor de mange som utsettes for det norske samfunns skavanker, sier redaktør og milliardær Trygve Hegnar.