Bruker kontantstøtten på dagmamma - går på jobb

Det er en tendens til at småbarnsforeldre som velger kontantstøtte, vil bruke pengene til dagmamma og praktikant, og ikke til å være hjemme selv. Det er inntrykket lederen for førskolelærerne i Norsk Lærerlag, Laila Brit Josefsen, har etter å ha fått rapporter fra en del fylker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lederen i Norges Kvinne- og Familieforbund, Elisabeth Rusdal, er opprørt over at regjeringen muligens vil nøye seg med å gi støtte til ett-åringer i første omgang. Hun sier at det er mange småbarnsforeldre som har sagt nei til barnehageplass og tatt et års permisjon. De kan nå virkelig få problemer, sier hun til Aftenposten.

Hos dagmamma

Rapportene Lærerlaget så langt har fått, tyder imidlertid ikke på at så mange vil bruke kontantstøtten til å være hjemme.

  - Tendensen så langt er at dagmamma-markedet har eksplodert mange steder, sier Josefsen til NTB.

Ulikt

Samtidig viser rapportene at antallet som har sagt fra seg tildelte småbarnsplasser, varierer:

 I TELEMARK er det bare tre som har sagt nei til plass på grunn av kontantstøtten, og ventelistene er like lange som før.

 I SØR-TRØNDELAG er det en del som søker permisjon fra barnehageplassen i ett år.

 I TRONDHEIM ser det ut til å være færre som ønsker plass til ett-åringene, men samtidig har dagmamma-markedet tatt av, både når det gjelder etterspørsel og priser.

  Josefsen sier også at hun har inntrykk av at folk ligger på været - de må først se at støtten blir en realitet før de velger å basere seg på den. Selv om kontantstøtten for ett-åringer ble innført 1. august i år, vil ikke pengene bli utbetalt før i desember. Og kontantstøtten to-åringene skulle få fra 1. januar er det altså stadig mer usikkerhet rundt.

Aksjonerer

Småbarnsforeldre i Møre og Romsdal vil starte en aksjon mot regjeringen i protest mot dens behandling av kontantstøtten.

  Lederen for aksjonen, Lars Olav Hustad, mener regjeringen driver med løftebrudd overfor velgerne og har ført småbarnsfamilier bak lyset i denne saken:

  - Regjeringen kan ikke komme med et statsbudsjett i oktober der innføringen av kontantstøtten utsettes nå når vi har ordnet både med reduserte arbeidsstillinger og reduserte stillinger for dagmammaer. Vi må jo kunne planlegge livene våre litt lenger framover enn to måneder, sier Hustad til NRK.

(NTB)