STERK FORHANDLINGSPOSISJON: KrFs nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad starter med å åpne døra for statsminister Erna Solberg (til høyre) og kulturminister Trine Skei Grande. Han mener et delt KrF og det faktum at KrF kan bidra til en flertallsregjering gir KrF sterke forhandlingskort. Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
STERK FORHANDLINGSPOSISJON: KrFs nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad starter med å åpne døra for statsminister Erna Solberg (til høyre) og kulturminister Trine Skei Grande. Han mener et delt KrF og det faktum at KrF kan bidra til en flertallsregjering gir KrF sterke forhandlingskort. Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer

Nyttårstale og regjeringsforhandlinger

Bruker splittet KrF som forhandlingskort

Kjell Ingolf Ropstad trenger store gjennomslag for å KrF med seg inn i Solberg-regjeringen.

I dag starter forhandlingene om en flertallsregjering mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF på Gran på Hadeland. Etter en dramatisk prosess i KrF om retningsvalg, og sonderinger før jul, er det nå klart for forhandlingene som kan gi Erna Solberg den borgerlige flertallsregjeringen hun har drømt om.

- Ikke for enhver pris

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som ønsket å gå i denne retningen,og som vant kampen i KrF mot partileder Knut Arild Hareide, understreker likevel at KrF ikke går inn i regjeringen uten å få store gjennomslag.

- Vi går selvsagt ikke inn i en regjering for enhver pris, sier Ropstad.

Etter sonderingene var det en enstemmig stortingsgruppe som sa ga Ropstad, nestleder Olaug Bollestad og sentralstyremedlem Erik Lunde mandat til å gå inn i regjeringsforhandlinger.

Men det er likevel et splittet parti som går til forhandlingene, med fløyer som vil ha gjennomslag på ulike områder.

Deler av partiet er svært opptatt av å få endret abortloven. Andre er mer opptatt av distriktspolitikk og fordelingspolitikk. Partileder Knut Arild Hareide tapte såvidt kampen på landsmøtet mot å gå inn i regjering med Frp.

Må ha betalt

På spørsmål om denne situasjonen er en styrke eller en ulempe i forhandlingene, svarer Ropstad på mail til Dagbladet:

- Jeg skulle selvsagt ønsket et samlet KrF som med stor begeistring gikk inn i regjeringsforhandlinger. Jeg opplever samtidig at store deler av partiet nå gjør det de kan for at vi skal lykkes best mulig.

Men både at KrF er delt, og at vi eventuelt bidrar til en flertallsregjering, gjør at vi må ha gode gjennomslag for at vi kan gå inn i regjering. Vi går selvsagt ikke inn i regjering for enhver pris, sier Ropstad.

I kampen om retningsvalget i KrF sa Ropstad at partiet etter signaler fra statsminister Erna Solberg har en historisk mulighet til å endre abortloven. Før forhandlingene starter på Hadeland gjentar Ropstad at dette er et viktig krav.

Kampen mot det KrF kaller «sorteringssamfunnet» er en av partiets hovedsaker. Det betyr endring av abortlovens paragraf 2c, som gir rett til abort etter 12. uke hvis fosteret har alvorlig sykdom. KrF vil også fjerne muligheten til forsterreduksjon, også kalt «tvillingabort.»

Mot surrogati og eggdonasjon

Ropstad viser til likeverdsreformen som KrFs landsstyre vedtok 28. september.

- Skal vi skape et varmere samfunn, må vi også ha plass til alle. Derfor kjemper vi mot sorteringssamfunnet der det er barns egenskaper som avgjør om de blir født, og vi kjemper for bedre ordninger for familier som får barn med spesielle utfordringer.

- Dette betyr at vi ønsker å sikre alle familier den hjelpen de har rett på, utvide ordningen med brukerstyrt personlig assistent og tilrettelegging for arbeid. Men også å hindre liberalisering av bioteknologiloven som f.eks. eggdonasjon, surrogati eller aktiv dødshjelp, sier Ropstad.

Ropstad vil også ha gjennomslag for en barnereform. I så måte var statsminister Erna Solbergs nyttårstale en god inngang til forhandlingene for KrF. Å sikre alle barn gode oppvekstkår og muligheter var et hovedtema i nyttårstalen. Solberg sa også at det fødes for få barn til å bære velferdsstaten i framtida, og varslet at regjeringen vil legge bedre for at studenter og andre unge tidlig i livet velger å få barn.

- God nyttårstale

Dette er en sak KrF har frontet lenge. Ropstad sier imidlertid at talen ikke er noe signal om at KrF allerede har fått gjennomslag for barnereformen.

- Det var en god nyttårstale fra statsministeren, og jeg skulle gjerne tatt ære for å ha bidratt. Å investere i barn og unge og sikre alle barn en trygg oppvekst er den beste investeringen vi kan gjøre i fremtiden. Dersom vi politisk legger til rette for at folk får de barna de ønsker, så vil det også være viktig for bærekraften i samfunnet.

Vi har hatt gode samtaler og jeg er trygg på at statsministeren vet at dette er et viktig felt for KrF. Men vi har selvsagt ikke fått gjennomslag før forhandlingene eventuelt er i boks, sier Ropstad.

Vanskelige saker

Han sier KrFs delegasjon er godt forberedt til forhandlingene, også de mest krevende rundene.

- Jeg har en viss oversikt over hva som blir vanskeligst, men kommer ikke til å bruke tid til å snakke om det i media, sier Ropstad.