AVHØRSROMMET: I dette rommet sitter Anders Behring Breivk i timelange avhør. Terrorsiktede sitter lengst til venstre, mens avhører sitter i den like stolen midt i bildet. I stolen til høyre sitter Geir Lippestad eller en av de andre forsvarerne. Gjennom «speilet» til høyre har etterforskere anledning til å følge med. Foto: benjamin A. Ward
AVHØRSROMMET: I dette rommet sitter Anders Behring Breivk i timelange avhør. Terrorsiktede sitter lengst til venstre, mens avhører sitter i den like stolen midt i bildet. I stolen til høyre sitter Geir Lippestad eller en av de andre forsvarerne. Gjennom «speilet» til høyre har etterforskere anledning til å følge med. Foto: benjamin A. WardVis mer

Bruker timevis på å gjennomgå egne avhør

En pirkete Anders Behring Breivik ønsker at avhørene av ham framstår korrekte. Årsaken er at de skal huskes for ettertida.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Siden i dag tidlig har Anders Behring Breivik sittet sammen sin forsvarer Geir Lippestad på Politihuset i Oslo. I dag skulle Breivik i nye maratonavhør med politiet. Temaene skulle være hans økonomi, hans påståtte mentorer og interesse for dataspill.

Men først skulle politiet gå gjennom og godkjenne tidligere avhør med Breivik. Det tok hele dagen.

- Siktede er svært opptatt av gjennomgangen av avhørene. Det er viktig for ham at de framstår så korrekte som mulig og han bruker mye tid på å kommentere, endre på små detaljer og legge til nye elementer. Det kan være detaljer som vi andre ikke tenker så mye over. Alt fra kommaregler, setningsoppbygninger og engelske ord og uttrykk. Det tar tid, sier Lippestad til Dagbladet.

Historiske dokumenter I sitt manifest hevder Breivik at arrestasjonen av ham markerer overgangen til propagandafasen. Det viktigste med rettssaken er ikke å bli frikjent, men å spre innholdet i manifestet, påstår han.

I et intervju med Dagbladet Magasinet tidligere oppga Lippestad at Anders Behring Breivik har et 60-årsperspektiv. Breivik mener verden ikke forstår ham nå, men at den vil gjøre det om 60 år.

- Siktede er mest opptatt av disse avhørene blir historiske dokumenter for ettertiden. Han har tydelige tanker og ideer. Han ønsker de skal komme godt fram, sier han.

I den kommende rettssaken vil Breivik forklare seg på nytt, men politiavhørene av ham vil også bli trukket hyppig fram.

Får ikke møte i retten I dag bestemte Oslo tingrett at Breivik ikke skal møte i retten ved neste fengslingsmøte, men gjennomføre det via videolink med Ila fengsel.

Grunnen er blant annet at det er svært ressurskrevende for politiet å frakte terrorsiktede til og fra Oslo tinghus. Etter å ha tatt opp slutningen med Breivik i går, bestemte forsvarerne å anke kjennelsen til lagmannsretten.

- Vi er enige om at lagmannsretten skal prøve dette, sier Lippestad, som presiserer at han kun kjenner slutningen og ikke hadde fått lest hele kjennelsen da han møtte Dagbladet i kveld.

Lovendring Det er politiet som har bedt om at han skal forklare seg over videolink fordi sikkerhetsopplegget som må til for å frakte Brevik til Oslo tingrett er svært omfattende og ressurskrevende. 

En lovendring som trådte i kraft 1. september åpner for at fengslingsmøter kan gjennomføres på denne måten, men Breivik ønsket selv å være personlig til stede i retten. 

- Vi mener forskriften som gir adgang til fjernforklaring ikke er egnet i denne saken. Når siktede ikke samtykker skal framgangsmåten bare anvendes der det er ubetenkelig. I denne saken mener vi at dette vilkåret ikke er oppfylt, sier Vibeke Hein Bæra, Breiviks andre forsvarer til Dagbladet.

Ifølge Bæra kunne forskriften ikke ha blitt benyttet hvis Breivik hadde sittet isolert på et vanlig rettslig vedtak. Politiet ba ikke om isolasjon i forrige fengslingsmøte, men Breivik sitter i realiteten likevel isolert fordi han sitter på en høysikkerhetsavdeling. 

Bæra er overrasket over rettens avgjørelse.

- Skulle denne avgjørelsen bli stående vil den skape presedens for andre saker. Da har jeg vanskelig for å se for meg når den ikke skal brukes. Jeg tror ikke dette er i tråd med formålet. I mindre saker der siktede selv samtykker er det ikke noe problem, men i denne saken der rettssikkerheten er så vesentlig er ikke denne framgangsmåten egnet etter mitt syn, sier hun.

Ressurskrevende Politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Pål-Fredrik Hjort Kraby, mener derimot at tingrettens avgjørelse er riktig. - Fengslingsmøtet med Breivik krever store ressurser. Både til transport til og fra tingretten, samt alt som skjer der, sier Kraby til NTB. Han sier videre at de nye bestemmelsene som trådte i kraft 1. september er ment akkurat for saker som denne. Han understreker også at saken ikke gjelder skyldspørsmålet. - Jeg mener det ikke tilfører retten noe ekstra dersom den siktede møter personlig, sier han.

VAR ENGSTELIG: Terrorsiktede Anders Behring Breivik er fornøyd med Oslo tingrett som har bestemt at terrorsaken skal gå i Oslo Tinghus i en sal med plass til 200 personer. Ifølge sin forsvarer var han engstelig for å måtte forklare seg foran tusenvis. Foto: Politiet
VAR ENGSTELIG: Terrorsiktede Anders Behring Breivik er fornøyd med Oslo tingrett som har bestemt at terrorsaken skal gå i Oslo Tinghus i en sal med plass til 200 personer. Ifølge sin forsvarer var han engstelig for å måtte forklare seg foran tusenvis. Foto: Politiet Vis mer