ABONNEMENTVILKÅR FOR DAGBLADET PLUSS

Sist oppdatert: 1. mars 2022

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DAGBLADET PLUSS

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Kjøp av abonnement.

2. Priser

3. Endring av produkter, tjenester og vilkår.

4. Angrerett og retur.

5. Reklamasjon

6. Immaterielle rettigheter

7. Personvern

8. Gavekort og gaveabonnement

9. Kundeservice og kontaktinformasjon

10. Oppsigelse av abonnement

11. Ansvar

12. Brudd på vilkårene

13. Lovvalg og verneting

Dagbladet Pluss er en digital abonnementstjeneste levert Aller Media AS («Aller Media»).

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av Dagbladet Pluss ("Vilkårene"). Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av, Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 7 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye før du tar tjenesten i bruk.

For abonnement på papirutgaven av Aller Medias lørdagsavis med Magasinet gjelder disse vilkårene.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på Dagbladet Pluss får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet («Abonnementet»). Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper Abonnementet som gave til en annen.

Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen med mindre du sier opp Abonnementet senest 48 timer før avtaleperioden utløper. Du kan si opp Abonnement ved å henvende deg til vår kundeservice her.

For å få tilgang til Dagbladet Pluss må du opprette en aID-bruker. Har du en aID‑bruker fra før kan du anvende samme påloggingsdata. For mer informasjon om gjeldende vilkår og bruk av aID, se her . Du er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din aID-brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

Abonnementet inkluderer daglig nyhetsbrev på e-post, med oppdatert stoff fra Dagbladet Pluss. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å følge lenken nederst i e-posten med nyhetsbrevet.

I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Dette abonnementet vil i så fall opphøre automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper.

1.1. Kjøp gjennom Apples App Store Velger du å tegne abonnement gjennom Apple App Store, vil betaling foretas via din Apple ID/Apple-konto og abonnementet vil fornyes automatisk ved slutten av gjeldende periode, dersom det ikke avsluttes. Abonnementet vil kun gjelde i appen.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Tjenesten er p.t. fritatt for mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Aller Media forbeholder seg retten til å endre prisene på Abonnementet når som helst med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e-post på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). Du kan når som helst si opp Abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3. Endring av produkter, tjenester og vilkår

Aller Media forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene, tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1), hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

Aller Media forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Dersom vilkårene endres vesentlig, eller endres til din ulempe, vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før de endrede vilkårene trer i kraft, og sende deg oppdaterte brukervilkår på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert her.

Dersom endringer gjøres til ulempe for deg, kan du si opp Abonnementet på Dagbladet Pluss senest 48 timer før endringen trer i kraft. Du vil da få refundert betalingen for den resterende delen av Abonnementet.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Link til angrerettskjema finner du her.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til kundeservice snarest mulig.

Ved tvister og uenigheter mellom Aller Media og deg kan du klage til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

6. Immaterielle rettigheter

Aller Media eller parter Aller Media har en avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på Dagbladet Pluss.

Ved å kjøpe Abonnementet og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Aller Medias sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Aller Medias sider, eller som en del av abonnementstjenesten, tilhører Aller Media.

7. Personvern

Når du kjøper Abonnementet fra Aller Media eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere Abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Aller Media og Aller Medias konsernselskaper behandler dine personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

8. Gavekort og gaveabonnement

Vi tilbyr gavekort for abonnement. Gavekort har en gyldighet på ett år, med mindre en annen periode er spesifisert.

Du kan også velge å kjøpe et gaveabonnement. Mottakeren av gaveabonnementet vil få tilsendt eller ha tilgang til abonnementet i en fastsatt periode. Etter at abonnementet er utløpt, vil mottakeren ikke lenger motta/ha tilgang til produktet. Gavegiver vil ikke trekkes for abonnementet etter det har utløpt. For øvrig gjelder samme Vilkår som beskrevet over også for gaveabonnement.

9. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter – her finner du nyttige artikler om problemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon.

Aller Media AS

Organisasjonsnummer: 910 119 877

Postadresse: Postboks 1169 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Karvesvingen 1, 0579 Oslo

Telefonnummer: 21 30 10 00

10. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på Dagbladet Pluss kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og Abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte kundeservice her.

Dersom Abonnementet på Dagbladet Pluss har en bindingstid på over 6 måneder og sies opp mens Abonnementet løper, kan du be Aller Media om at Abonnementet stanses umiddelbart mot refusjon fra Aller Media av betalt beløp for den gjenværende avtaleperioden. Ved slik tidlig oppsigelse frafaller du samtidig fordelen du har fått av Aller Media i form av rabatt på tjenesten i den perioden som allerede har løpt av bindingstiden. Dette innebærer at refusjonen fra Aller Media skal beregnes basert på forhåndsbetalt beløp og som om det ikke var gitt rabatt på Abonnementet i den perioden som har løpt av bindingstiden.

11. Ansvar

Aller Media tilstreber å til enhver tid levere Dagbladet Pluss på en profesjonell måte. Imidlertid må Aller Media fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Dagbladet Pluss av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Aller Media forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten og har ikke ansvar for eventuelt tap som skulle oppstå som følge av dette. Ved langvarig utilgjengelighet kan du kreve forholdsmessig refusjon av betalingen.

Aller Media gir ingen garanti for at informasjon gitt av Aller Media eller av tredjeparter på Dagbladet Pluss til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Dagbladet Pluss kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Aller Media fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

Aller Media er ikke ansvarlig for noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til Dagbladet Pluss.

12. Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Aller Media seg retten til å terminere Abonnementet ditt med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Aller Media sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). I slike tilfeller kan Aller Media også nekte deg å opprette Abonnementet på nytt. Slike avgjørelser er endelige.

13. Lovvalg og verneting

Avtale om tegning av Abonnementet på Dagbladet Pluss reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer