BRUKERAVTALE: Når du publiserer innhold på Dagbladet.no, har du både plikter og rettigheter. Her er de. FOTO: Lusi/Stock.xchng
BRUKERAVTALE: Når du publiserer innhold på Dagbladet.no, har du både plikter og rettigheter. Her er de. FOTO: Lusi/Stock.xchngVis mer

Brukeravtale for Dagbladet.no

Her er dine plikter og rettigheter.

Sist oppdatert: 20.08.2015.

Velkommen som bruker av Dagbladet.no. Dagbladet.no er en tjeneste som drives og utvikles av DB Medialab AS. Når du bruker tjenesten, innebærer det at du har lest, forstått og forpliktet deg til å overholde denne avtalen mellom deg og DB Medialab AS.

Les også: Cookies på Dagbladet.no

Les også: Personvernavtalen for Dagbladet.no1.

1.Dagbladet.no har redaktøransvar for det som publiseres på Dagbladet.no. Du må ikke laste opp eller publisere noe på Dagbladet.no som er i strid med denne avtalen eller med norsk lov. Dette gjelder innhold som er:

• pornografisk, rasistisk, blasfemisk, diskriminerende, truende eller ærekrenkende.

• i strid med markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven.

• griper inn i tredjeparts immaterielle rettigheter, særlig opphavsretten til dataprogrammer, film/video og musikk. All tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt innhold må være klarert (avtalt) med den som innehar den aktuelle rettigheten.

• spamming, verving eller reklame.

• trolling, hets, mobbing, støtende eller falskt.

Ovenstående er eksempler og begrenser ikke ditt ansvar og dine forpliktelser i forhold til andre relevante regler. Du kan finne mer om lover og rettsregler på Lovdata.

2. DB Medialab forbeholder seg retten til å fjerne materiale som er eller kan være i strid med norsk lov eller som etter vår vurdering kan være i strid med denne brukeravtalen. Slik sletting blir eventuelt gjort etter vurdering fra redaksjonen i Dagbladet.no eller moderatorer utnevnt av redaksjonen. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på brukeravtalen, vil du bli blokkert fra å kommentere på Dagbladet.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3. Vi forbeholder oss retten til å ta i bruk materiale som blir publisert av brukere på Dagbladet.no, også i Dagbladets papiravis. Innhold kan bli gjenstand for kritisk og granskende journalistikk.

4. Det du publiserer på Dagbladet.no kan bli benyttet i markedsføringen av tjenesten.

5. DB Medialab forbeholder seg retten til å lagre innholdet så lenge DB Medialab finner ønskelig. Dette gjelder selv om du sletter deg som bruker av kommentarsystemet.

6. Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn deg selv på Dagbladet.no.

7. DB Medialab er ikke ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket av bruk av tjenesten.

8. Dagbladet.no er i hovedsak annonsefinansiert. Det vil derfor kunne bli presentert reklame/annonser i tilknytning til innholdet ditt.

9. Vi behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven. Vi vil kun bruke de opplysningene du gir til oss til å utvikle og drive tjenesten i henhold til personvernavtalen.

10. DB Medialab har anledning til å overføre sine rettigheter og plikter til tredjepart.

11. Denne brukeravtalen oppdateres regelmessig. Det er den til enhver tid gjeldende versjonen som er gjeldende mellom deg og DB Medialab. DB Medialab plikter å gjøre brukeren oppmerksom på større endringer i bruker- og personvernavtalen.

12. Det er et vilkår for å legge ut innhold på Dagbladet.no at denne brukeravtalen er akseptert som bindende mellom deg og DB Medialab.

Spørsmål? Support@dagbladet.no gir svar.

Melde deg av Dagbladets kommentarsystem?

På nett: Slettesiden på profilen.

Alternativt, send DBPROFIL STOPP til 2400.

Kontaktinformasjon

Kontaktadresse Dagbladet.no/DB Medialab AS: Boks 1184 Sentrum, 0107 Oslo

Besøksadresse Dagbladet.no/DB Medialab AS: Karvesvingen 1, 0579 Oslo

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?