Brukerne i sentrum

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norsk Kommuneforbund er skuffet og frustrert fordi en forskningsrapport om privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner som forbundet har bestilt hos forskningsstiftelsen Fafo, er for positiv til privatisering. Kommuneforbundet mener Fafo-forskeren, i redsel for å gi forbundet nettopp de svarene organisasjonen ønsket seg, har gått motsatt vei og trukket konklusjoner det ikke er dekning for. Slik kan det gå når interesseorganisasjoner betaler for forskning.
  • Kampen mot privatisering av kommunale tjenester er en tapt sak. Som oppløsningen av statlige monopoler nå er allment akseptert, er det samme i ferd med å skje i kommunal sektor. For brukerne er det ikke avgjørende hvem som utfører tjenestene, men hvilken kvalitet og kapasitet tjenestene har. De kommunale tjenestene har de siste tiårene vokst kolossalt både i omfang og bredde. Organiseringen av en del tjenester er preget av at de er lappet på, og mange er topptunge. Konkurranse på enkelte felt som i dag er skjermet, kan være sunt.
  • Kanskje gjelder dette også innenfor deler av omsorgssektoren. Da betyr ikke konkurranseutsetting at den enkelte pleie- eller hjelpetrengende skal forholde seg til et privat marked, men at kommunen setter ut driften til private firmaer. Kommunen skal stille kvalitetskravene, tildele tjenester det er knapphet på og kontrollere tjenestetilbudet.
  • Norsk Kommuneforbund er selvfølgelig i sin fulle rett når de prøver å hindre at medlemmene ikke lenger skal være kommunalt ansatt. Få private arbeidsgivere gir de ansatte så trygge ansettelsesforhold og gode sosiale rettigheter som det offentlige. Men det er hensynet til brukerne, ikke til de ansatte, som må avgjøre om kommunal virksomhet skal privatiseres eller konkurranseutsettes. Ingen er tjent med at den debatten føres som et ideologisk korstog der motstanderne maler fanden på veggen og tilhengerne spår gull og grønne skoger. Det må gjøres en konkret vurdering av fordeler og ulemper innenfor den enkelte kommunale virksomhet.