- Brukes i et spill om penger

Mens helseminister Dagfinn Høybråten skryter av kortere ventelister, har Helsetilsynet avdekket at ventelistene øker betydelig ved flere sykehus.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STAVANGER/LØRENSKOG (Dagbladet): Det er radikal forskjell på ventelistene ved norske sykehus: Ved sykehuset i Namsos risikerer en hoftepasient å måtte vente i 66 uker på poliklinisk vurdering og operasjonsinnleggelse. Ved Akershus Universitetssykehus kan samme pasient legges under kniven innen sju uker. Kapasiteten er så god at det averteres etter flere hofte-, kne- og ryggpasienter på sykehusets nettside. For etter den nye pasientrettighetsloven kan du kreve å bli operert ved et hvilket som helst sykehus i landet.

- Ventelister gir trygghet

Helseminister Dagfinn Høybråten har framhevet at sykehusreformen nå leverer resultater, og gir «mer helse for hver krone»: 25 prosent færre pasienter står på venteliste, og ventetida for behandling er redusert med 16 prosent. Helsetilsynet på sin side er mer opptatt av at bruken av ventelistene svikter på flere punkter. Og at ventelistene har økt kraftig ved mange virksomheter siste året. «Det kan synes som om mange virksomheter ser på sin egen venteliste som en ordrereserve og som en positiv ressurs, og unngår å forholde seg til behandlingskapasiteten i spesialisthelsetjenesten som helhet,» heter det i tilsynsmeldingen fra mars i år. - Det virker som om lange ventelister blir sett på som en slags trygghet for at driften skal gå rundt, sier Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Helsetilsynet.

- Brukes som brekkstang

- Listene brukes rått som brekkstang for å få økte bevilgninger. Flere sykehus skyver pasienten foran seg i et spill om penger, sier direktør i helseforsikringsselskapet Vertikal og tidligere leder for statens kjøp av helsetjenester i utlandet, Jan Ove Nesse. I en ny undersøkelse avdekker tilsynet at 20 av 50 poliklinikker svikter i oppfølgingen av pasientene som står på venteliste. - Et gjennomgående trekk er at nesten uansett hvor lang ventetida er, så går ikke sykehuset i dialog med pasienten om retten til fritt sykehusvalg, sier Braut. Mange klinikker mangler et system for å kontakte pasienter som har ventet i over et halvt år.

EKSTREME FORSKJELLER: Det er radikal forskjell på ventelistene ved norske sykehus. Ved sykehuset i Namsos risikerer en hoftepasient å vente i 66 uker på poliklinisk vurdering og operasjon. Ved Universitetssykehuset i Akershus kan samme pasient legges under kniven innen sju uker.