ABORTLOVEN: Helseminister Bent Høie vedgår at det vil være krevende å endre loven. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
ABORTLOVEN: Helseminister Bent Høie vedgår at det vil være krevende å endre loven. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Abortstriden:

Brukte departementet til å vurdere endringer i abortloven

Midt i KrFs veivalg, fikk helseminister Bent Høie (H) departementet til å vurdere endringer i abortloven. Nå medgir han til Dagbladet at en endring vil være krevende.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekrefter i dag at han ba juristene i departementet sitt om å vurdere hva det vil kreve å endre reglene rundt abort. Dette gjorde han etter at KrF hadde besluttet å avholde et landsmøte om veivalget sitt.

- Vi har undersøkt saken, og både endringer i paragraf 2 C og i reglene rundt fosterreduksjon vil kreve lovendring, sier Høie til Dagbladet.

Det er disse to punktene statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å endre etter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads utspill i høst.

Paragraf 2 C handler om at man kan få abort etter 12. uke dersom fosteret har en alvorlig sykdom. Fosterreduksjon, ofte kalt tvillingabort, betyr at man kan abortere ett eller flere fostre, mens man beholder ett.

- Det er en ny problemstilling

Høie vedgår at en endring i reglene for fosterreduksjon vil være krevende. Man kan få en situasjon der den gravide må velge mellom å abortere alle fostrene, eller beholde alle.

- Det at man må velge alle eller ingen, taler for å beholde dagens ordning, sier Høie.

- Det som taler mot det, er at fosterreduksjon ikke var mulig da abortloven ble laget, og at mange forståelig nok reagerer på tanken om at en som er tvilling skal kunne leve opp og få vite at den andre ble abortert bort. Det er en ny problemstilling, fortsetter han.

Høie understreker likevel at saken ikke er behandlet, verken i regjeringen eller i Høyre.

- Vi har ikke tatt stilling til dette per i dag, sier han.

I det skriftlige svaret på spørsmål fra Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol, skriver han at det er i tråd med langvarig praksis at en statsråd benytter departementets embetsverk i pågående debatter. Men han avviser at det strekker seg lenger enn det.

«Det er ikke et pågående lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven», skriver han.

«Historisk endring»

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte med muligheten for en «historisk endring av abortloven» da han kjempet for blå side på fylkesårsmøtene som valgte delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Det endte som kjent med et knapt flertall for å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre.

Ropstad kunne blant annet vise til uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) der hun åpnet for å diskutere endringer i abortloven med KrF, noe Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin side blankt avviste.

Solberg (H) fikk en lang rekke abortspørsmål i spørretimen i Stortinget 21. november. Ap's Ingvild Kjerkol ville vite om embetsverket hadde vært involvert i å utarbeide det VG 2. november erfarte var en ferdig utarbeidet skisse fra Høyre som kunne komme i møte KrFs krav om å fjerne den såkalte «downs-paragrafen».

Avviser skisse

Det kunne statsministeren verken bekrefte eller avkrefte. Dermed rettet Kjerkol spørsmålet til Høie, som bekrefter at embetsverket gikk løs på både abortlovens paragraf 2 c og fosterreduksjon. Begge deler er helt uproblematisk, mener Høie.

- Kjerkols spørsmål er skrevet slik at en kan få inntrykk av at det er feil å benytte embetsverket til hjelp i denne type situasjoner, sier helseministeren til NTB.

Sonderingene mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er godt i gang. Målet er at eventuelle regjeringsforhandlinger starter over nyttår.

Noen konkret skisse fra Høyres side for å imøtekomme KrFs krav om endringer i abortloven er ikke utarbeidet, ifølge Høie.

- Vi har ikke lagd en ferdig løsning som vi sitter klar til å legge på bordet. Men endringer i abortloven er heller ikke noen ny problemstilling i Høyre. Vi jobbet mye med dette blant annet fram mot landsmøtet i 2013, da jeg ledet programkomiteen, sier Høie.

På Høyres landsmøte i 2013, talte både Høie og Solberg for å gå inn for å fjerne paragraf 2 C. De møtte imidlertid sterk motstand fra sine egne, og ble nedstemt.