Brukte millioner til hval-smøring

Før Nairobi-møtet om handel med truede dyrearter i april, bevilget Fiskeridepartementet og UD store summer til norske og utenlandske lobbyorganisasjoner for å sikre flertall for kommersiell norsk hvalfangst. Noen av lobbyistene har et svært tvilsomt rykte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

UD og Fiskeridepartementet gjør sitt ytterste for å begrense innsyn i saken. Men Dagbladet har kopier av frigitte lobbydokumenter som er sensurert med henvisning til offentlighetslovens paragraf 6.1.

Dokumenter kan unndras offentlighet hvis de «inneholder opplysninger som, om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner».

Tvilsomt rykte

De sensurerte dokumentene ble frigitt etter press fra Kurt Oddekalv og Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund. Tidligere er Greenpeace og Miljøvernforbundet nektet innsyn i hval-lobby-saken.

Årets bevilgninger til hval-lobbyistene er knyttet opp mot møtet i Cites (konvensjonen om internasjonal handel med truede dyr og planter) i Nairobi i april. Her prøvde Norge å få aksept for norsk vågehvalfangst.

Flere av organisasjonene Norge søkte hjelp hos, har et meget dårlig rykte i miljøbevegelsen. Blant annet fikk en afrikansk elefantjakt-lobbyist støtte.

Her er lobbylista:

  • EBCD (European Bureau of Conservation and Developement), en belgisk lobbyorganisasjon med sete i Brussel. Har arbeidet for norsk og grønlandsk hvalkampsak i flere år. Den 2. mars bevilget Fiskeridepartementet 200000 kroner til EBCD. I tillegg mottok EBCD 100000 kroner fra Høye Nord-Alliansen, også det penger bevilget av Fiskeridepartementet. I tillegg mottok EBCD penger fra UD.
  • IWMC, en amerikansk organisasjon med frynsete rykte og sterke kommersielle interesser knyttet til 50000 kroner fra Fiskeridepartementet.
  • Høye Nord-Alliansen fikk 500000 kroner under forutsetning av at 100000 skulle gå til EBCD og 100000 til Africa Resources Trust.
  • Africa Resources Trust er en lobbyorganisasjon som kjemper for afrikanske jaktinteresser, blant annet elefantjakt.

Kritikk av Norge

Norske miljøorganisasjoner fikk ingen ting, verken fra Fiskeridepartementet eller UD, foran Cites-konferansen. Miljøverndepartementet bevilget ikke penger til reisestøtte, unntatt 10000 kroner til Norges Miljøvernforbund, og sendte før møtet ut skriv om at ingen organisasjoner kunne regne med slik støtte.

Til tross for romslige bevilgninger til lobbyistene ble Cites-konferansen et stort nederlag for Norge. Norges delegasjon fikk på pukkelen da de norske forhandlerne forsøkte å sikre seg hvalstemmer i bytte med kommersiell fangst på afrikanske elefanter og kubanske havskilpadder.

Norges Cites-ambassadør Stein Owe er i dag tilbake i sin jobb som ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet. Han ønsker ikke å snakke om hemmeligholdet rundt lobbyorganisasjonenes arbeid, og at deler av korrespondansen unndras offentlighet.