Brukte nesten ikke oljepenger

Fjorårets skatteinntekter var så store at AS Norge klarte seg fint uten oljeinntekter, skriver Aftenposten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bruken av oljepenger har falt kraftig de siste ti årene, viser tall fra statsregnskapet. I 1993 sved vi av 70 milliarder. I fjor brukte vi bare 1,6 milliarder. Samme år var statens utgifter nesten 500 milliarder kroner.

Da politikerne tok juleferie i desember 2000 ventet de at statens inntekter utenom oljesektoren skulle bli 473 milliarder kroner i 2001. De hadde samtidig vedtatt utgifter utenom oljevirksomhet på 485 milliarder kroner. Differansen på 12 milliarder kroner skulle dekkes ved å ta av oljepengene.

Men det gikk ikke som forventet. Økonomien gikk uventet godt, og skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge ble til slutt 16 milliarder kroner høyere enn anslått. Utgiftene utenom oljevirksomheten ble også høyere enn antatt, men ikke så mye.

Sluttresultatet ble at netto 10 milliarder kroner ekstra kunne inntektsføres i statens kasse. Det ble derfor nødvendig bare å ta 1,6 milliarder kroner av oljepengene for å dekke statens utgifter.

En viktig del av forklaringen er at skatt på formue og inntekt, samt ekstra høye momsinntekter, ga staten høye inntekter utenom oljen som Finansdepartementet ikke greide å forutse.

NTB