- BSE-krisen verre enn antatt

Krisen i europeisk kjøttindustri er dypere enn tidligere antatt, slår EUs landbrukskommissær Franz Fischler fast. EU-landene leter nå etter penger for å kompensere bøndenes tap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Signalene er alarmerende, sa Fischler i et advarende innlegg til EUs landbruksministere i Brussel mandag.

Siden EU innførte strengere tiltak mot kugalskap (BSE) fra 1. januar, har rundt 60.000 storfe over 30 måneder blitt slaktet. Det er utført 310.000 BSE-tester, hvorav 22 har vist seg å være positive. Antallet BSE-tilfeller er kommet i over 182.000, hvorav over 180.000 i Storbritannia alene. Ifølge overslag fra EU-kommisjonen vil EU-landene teste rundt 130.000 dyr hver uke fra og med neste måned.

De nye tiltakene for å berolige befolkningen og gjenopprette tilliten til kjøttindustrien vil sende 1,75 millioner dyr opp i røyk i løpet av de neste fem månedene. Dette tilsvarer rundt 450.000 tonn kjøtt.

Milliarder

De nye tiltakene koster penger, og de vil trolig koste langt mer enn det EU-landene har satt av for å kompensere for tap knyttet til BSE. Nærmere 10 milliarder kroner er beregnet på skadeerstatning i budsjettåret 2001. Men disse pengene er brukt opp omtrent før året har startet.

- Det ser ut til at de totale BSE-utgiftene kan komme til å eksplodere, sier Gregor Kreuzhuber, som er Franz Fischlers talsmann.

Fischler selv antar at det kan koste over 26 milliarder kroner bare i år å reparere skadene som er forårsaket av at kjøtt må bort fra markedet og at det totale kjøttsalget har falt med 27 prosent de siste månedene. Dette kan forverres ved at eksporten trolig vil bli hardt rammet, ettersom land over hele verden nå forbyr kjøtt fra Europa. Manglende eksport vil ifølge Fischler kunne skape et kjøttoverskudd på 785.000 tonn i år.

T-bein

EU-landene vedtok i fjor at alt utestet kjøtt over 30 måneder som er beregnet for konsum må ødelegges. For å bidra til å bære utgiftene ble det opprettet et program for oppkjøp av destruerte dyr. Men EU vil kun stå for 70 prosent av tapet, resten må tas fra de nasjonale budsjettene. I tillegg kan EUs kasse komme til å gå tom allerede før forpliktelsene er oppfylt, noe som øker presset på EU-landene om å tilføre landbruksbudsjettet mer penger.

- Det kan komme på tale å overføre penger fra andre sektorer, sier Kreuzhuber.

Bønder i en rekke EU-land protesterer nå over manglende nasjonal kompensasjon og Danmarks landbruksminister Ritt Bjerregaard krever like regler for alle EU-land.

EU-ministrene diskuterte mandag BSE-krisen i Brussel, og vurderte også hvorvidt det skal innføres nye sikkerhetstiltak mot storfesykdommen som er overførbar til mennesker og da opptrer som den såkalte nye varianten av hjernesykdommen Creutzfeldt Jakob Sykdom. Det mest drastiske forslaget er å forby alt salg av T-bein, men det var ikke ventet at et konkret vedtak om dette ville bli fattet på landbruksministrenes to dager lange møte. EU-ministrene diskuterer også muligheten for å innføre obligatorisk BSE-testing av alle dyr over 24 måneder. Dagens regler sier at alle dyr over 30 måneder skal testes fra 1. juli.

(NTB)

KRISE: EUs landbrukskommissær Franz Fischler, sier at krisen i landbruksindustrien er langt verre enn antatt.