MYE BRA: KrFs nestleder og finanspolitisk talsmann var fornøyd med mye i statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram i dag, men det var selvagt mye KrF-politikk som manglet. Om det blir forhandlinger med regjeringen, eller KrF sier takk og farvel og vender seg til Ap og Sp, blir avgjort på KrFs landsmøte 2. november. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet
MYE BRA: KrFs nestleder og finanspolitisk talsmann var fornøyd med mye i statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram i dag, men det var selvagt mye KrF-politikk som manglet. Om det blir forhandlinger med regjeringen, eller KrF sier takk og farvel og vender seg til Ap og Sp, blir avgjort på KrFs landsmøte 2. november. Foto: Henning Lillegård/DagbladetVis mer

Statsbudsjettet 2019

Budsjettminene som kan ende med Ernas fall

Regjeringen kommer i budsjettet med flere godbiter til KrF. Men her er sakene som i alle fall må løses for at Erna Solbergs regjering skal styre videre.

- Det beste med dette budsjettet er at det kanskje ikke blir gjennomført, sier SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski.

Men Kaski må i likhet med resten av Stortinget smøre seg med tålmodighet. I praksis er det politiske Norge satt på vent inntil KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november.

Først da vil det bli klart om partiet på nytt vil innlede budsjettforhandlinger med regjeringspartiene eller vende seg mot Ap, Sp og SV. Dersom det siste skjer, er det slutt for statsminister Erna Solberg (H).

KrFs finanspolitiske talsmann og nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, finner mye å glede seg over i regjeringens forslag til statsbudsjett, men understreker at det er mye som må på plass for at KrF skal bli fornøyd.

STATSBUDSJETTET: Flere organisasjoner, blant annet Redd Barna og ANSA, er skuffa over statsbudsjettet. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

- Mer enn kroner og øre som avgjør

- Hvis vi hadde laget budsjettet, hadde vi ikke økt maksprisen for barnehagene. Jeg er enig i at det er viktig å senke foreldrebetalingen for dem som har minst. Men man trenger ikke å gjøre det til et spleiselag mellom familiene. Det er noe storsamfunnet bør stille opp på, sier Ropstad til Dagbladet.

Han viser også til flere kutt som må reverseres dersom KrF skal forhandle med regjeringen, som kutt i ressurskrevende tjenester i kommunene, kutt i regionale utviklingsmidler.

Ropstad har ledet arbeidet i KrF med en barnereform. Den vil være med i forhandlingene med regjeringspartiene, dersom KrF bestemmer seg for å gå den veien.

- Barnetrygden er viktig for å bekjempe fattigdom, men også for å løfte økonomien til barnefamiliene generelt. Engangsstønaden må økes. Det er et tiltak som vil gjøre det enklere for studenter å få barn, sier Ropstad.

- ET GODT BUDSJETT: Statsminister Erna Solberg mener at man må snakke om realitetene, og ikke bare om forhandlingene og Krf. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

- Mye å rette opp

- Du har rådet partiet til å søke regjeringsmakt med den sittende regjeringen. Er dette budsjettet et godt argument?

- Det ligger bra ting i budsjettet som vi vil kunne støtte opp om, men samtidig mangler det et gult stempel. Så dersom landsmøtet peker på at vi skal gå i forhandlinger med regjeringen Solberg, må vi løfte barnefamiliene, styrke kampen mot fattigdom, styrke innsatsen for eldre og funksjonshemmede og styrke kampen mot klimaendringer, sier Ropstad.

- Hvor viktig er statsbudsjettet for KrFs valg av samarbeidsstrategi?

- Jeg tror alle som kjenner KrF, vet at det er mer enn kroner og øre som er avgjørende for hvilken vei vi vil gå.

- Hva «mer» er, kan du nesten spørre hver eneste KrF-delegat om. For meg er det ideologi, at KrF er et ikke-sosialistisk parti, at vi bygger samfunn nedenfra og legger vekt på menneskeverd og valgfrihet. I fjor fikk vi gjennomslag for økt tvillingpermisjon. Vi har tidligere hatt debatt om reservasjonsrett der Erna Solberg frontet en KrF-seier, mens Ap gikk mot. Og så handler det om retorikk og følelser, sier Ropstad.

VINNER ELLER TAPER? Forbrukerøkonomene Elin Reitan fra Nordea og Anne Motzfeldt fra Danske Bank forteller om hvem som vinner og hvem som taper på statsbudsjettet. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet. Vis mer

Han legger til at KrF gjennom fem års budsjettsamarbeid med regjeringen har fått viktige gjennomslag, som lærernormen.

Ropstad er ikke enig i at det politiske Norge settes på vent på grunn av KrFs prosess,

- Budsjettprosessen i Stortinget går som vanlig, med høringer i de ulike komiteene. I fjor begynte vi å forhandle 3.-4. november. Hvis landsmøtet lander samarbeidsspørsmålet 2. november, vil vi kunne begynne forhandlinger på omtrent samme tidspunkt.

- Hva hvis KrF velger å søke samarbeid med venstresida, hvordan blir budsjettprosessen da?

- Det må partilederne få diskutere, så jeg vil ikke spekulere for mye i det. Men noe må jo ligge der før finansdebatten 27. november for å kunne vedtas da. Å komme med et tilleggsbudsjett, er jo også en metode som kan brukes. Men dette må partilederne snakke seg sammen om, sier Ropstad.

Han og den andre KrF-nestlederen Olaug Bollestad, veksler på å følge partileder Knut Arild Hareide rundt i partiet for å diskutere samarbeidsspørsmålet.

- Det har vært gode runder med konstruktive diskusjoner. Jeg håper vi kommer ut som et samlet parti, selv om det er et viktig og alvorlig valg. Men det blir krevende, og det vil nok bli noen avskallinger, sier Ropstad.

- Budsjettet avgjør ikke

KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, understreker at det er viktig å holde statsbudsjettet og KrFs interne prosess fra hverandre.

- Regjeringen har nok hatt oss i tankene fordi de ønsker å gjøre opp budsjettet med oss. Men det har ingenting med vår prosess å gjøre.

Vi må ha to tanker i hodet samtidig, budsjettet og vår prosess. For meg er dette budsjettet ikke avgjørende. For meg er det den politiske analysen Knut Arild Hareide ga på landsstyremøtet, som jeg deler, som er avgjørende. Avstanden mellom KrF og Frp har ikke blitt mindre. Den ligger fast, sier Bekkevold.

Leder i Agder KrF, nå vararepresentant på Stortinget, Per Sverre Kvinlaug, sier også at det er mye mer enn statsbudsjettet som må legges til grunn for valg av samarbeidspartner.

Dette må på plass, dersom KrF skal bli enige med regjeringen om statsbudsjettet:

* Bedre tiltak for familiene. Økt barnetrygd. Økte foreldrepenger for unge foreldre som ikke har vært i jobb

* Bemanningsnormen i barnehage og skole må følges opp.

* Økt innsats for barn som utsettes for vold og overgrep

* Økt minstepensjon.

* Styrket kamp mot fattigdom hjemme og ute

* Økt innsats for klimaet

* Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri import av varer fra utlandet.

- Økte forskjeller

- Dette er et statsbudsjett som kommer til å øke forskjellene mellom folk. Det er å gå gal vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, beskriver opplegget for kommuneøkonomien som «det dårligste på mange år». Å øke de frie midlene til kommunene med 2,6 milliarder kroner er langt ifra nok, ifølge ham.

- Det kommer til å bli kutt for mange eldre rundt om i landet i det kommuneopplegget vi her ser fra regjeringen, sier Vedum.