Bujar-siktet løslatt fra varetekt

Den 59 år gamle mannen som er siktet for drapet på 12 år gamle Bujar Gashi i februar i fjor i Hamar ble i dag løslatt fra varetekt. Dette kom fram i en kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mannen ble dømt til 11 års fengsel for drapet på Bujar Gashi i Hedmarken herredsrett 15. juli i fjor. Eidsivating lagmannsrett frifant 59-åringen 4. februar i år. Men de juridiske dommerne satte denne kjennelsen til side.

- Forhold styrker mistanken

Høyesteretts kjæremålsutvalg mener 59-åringen kan slippes fri etter å ha sittet i varetekt siden 7. mars i fjor. Under noen tvil er kjæremålsutvalget kommet til at det ikke er forhold i saken som gjør det påkrevd å holde tiltalte i varetekt fram til den nye behandlingen av saken. Ny hovedforhandling er berammet til 15. juni i år.

Men kjæremålsutvalget er enig med lagmannsretten i at det foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken om at 59-åringen er skyldig etter tiltalen. De legger særlig vekt på de tekniske bevisene i saken og de forhold som ellers er tillagt vekt i herredsrettens dom.

Prinsipiell

- Kjennelsen er meget god. Den inneholder, slik jeg leser den, flere prinsipielle uttalelser om anvendelser av varetektsfengsling. Resultatet er fremragende, sier advokaten til 59-åringen, Trygve Staff, til NTB.

- Det er på det rene at det kommer opp en ny sak mot ham i lagmannsretten. Jeg vet ikke hva slags innvirkning denne løslatelsen har på den videre saksgangen. Men tiltalte får en mye bedre tid i mellomtiden, sier han.

Staff vil ikke si noe om hvor 59-åringen vil oppholde seg fram til at saken kommer opp igjen.

Aktor i saken, statsadvokat Tormod Bakke, mente etter kjennelsen i lagmannsretten at 59-åringen burde være fengslet fram til den nye hovedforhandlingen. Bakke var ikke tilgjengelig for kommentar i kveld.