Busch må rydde opp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etterforskningen av det mulige drapet på Gry Hosein fra Skien er i ferd med å utvikle seg til en rettsskandale. I stedet for å konsentrere alle krefter om en oppklaring av saken, driver politiet i Skien nå en intens kildejakt for å finne ut om noen i deres egne rekker har gitt opplysninger til Dagbladet. Samtidig har både politikammeret og overordnet påtalemyndighet, representert ved statsadvokat Kjetil Omholt, bestemt seg for å boikotte Dagbladet under den videre etterforskningen.
  • Både kildejakten og presseboikotten utgjør alvorlige anslag mot norsk presses rett til selvstendig innhenting av informasjon i kriminalsaker. Det vitner om naivitet, kunnskapsløshet og en skremmende mangel på evne til rettslig skjønnsutøvelse når påtalemyndighetens embetsmenn på dette viset tukler med prinsippene om offentlighet i rettspleien.
  • I januar i år ga riksadvokat Tor-Aksel Busch nye retningslinjer for påtalemyndighetens forhold til pressen. Busch ga statsadvokatene en «klar oppfordring» om å vise en «mer åpen og imøtekommende holdning til mediene enn tidligere». Han ga dem også beskjed om å «vise respekt for medienes sentrale rolle som kontrollorganer, debattfora og formidlere av informasjon». Dette er kloke ord. Desto mer forstemmende er det at de ikke blir etterlevd i en av årets mest omtalte straffesaker. Det er meningsløst å tro at politiet kan detaljstyre informasjonen i en sak der man har vært helt avhengig av hjelp fra presse og publikum. Riksadvokaten må straks rydde opp i denne pinlige affæren.
  • Den uverdige og lumre kildejakten i Skien viser at deler av statsapparatet fremdeles viser manglende respekt for pressens absolutte vern av sine kilder. I Sverige er det straffbart for offentlige tjenestemenn å gå på kildejakt i forvaltning og påtalemyndighet. En tilsvarende bestemmelse i Norge ville effektivt ha avskåret politiets heksejakt på kritiske journalister og deres kilder.