Busch-nei til egen mobil-lov

Riksadvokaten er bokstavelig talt overkjørt av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvold og et flertall på Stortinget når forbudet om såkalt håndholdt mobiltelefon i bil trer i kraft onsdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tor-Aksel Busch har gått imot - og mener at virkningen av forbudet neppe vil gi seg utslag på ulykkesstatistikken.

- Undersøkelser synes å vise at håndholdt mobiltelefon i bil ikke utgjør noen målbar ulykkesårsak. Men vi skal sjølsagt lojalt følge opp Stortingets vedtak. Bestemmelsen skal på ingen måte saboteres fra politi og påtalemyndighet i forbindelse med trafikkovervåking, sier riksadvokat Busch og legger til:

- Jeg må også, som alle andre, innrette meg etter de bestemmelser som vedtas.

Risikerer bot

Fra 15. mars kan du får 500 kroner i bot av politiet, hvis du bruker mobiltelefon i bil uten å ha et fastmontert opplegg i henhold til forskriften fra Samferdselsdepartementet.

Riksadvokaten har tidligere gjort sitt syn klart overfor Justisdepartementet i forbindelse med at saken var ute på høring i fjor vinter, men nådde ikke fram med sine synspunkter.

Samferdselsdepartementet bruker nå millionbeløp på å gjøre forbudet kjent blant folk, og en rekke kjendiser er mobilisert. Denne uka har NRK kjørt såkalte radiosnutter med blant andre Sportsrevyens Karen-Marie Ellefsen.

Andre forstyrrelser

Riksadvokat Busch sier at det vanskelig å forsvare forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil - samtidig som andre mulige distraksjonsfaktorer som betjening av radio, cd- og kassettspiller er overlatt til den enkeltes skjønn innenfor veitrafikkloven.

Busch mener at det altså ikke er dokumentert et godt nok behov for et generelt forbud.

- I tilfeller hvor en kommer ut i trafikale situasjoner som etterlater en fare, kunne en ha nøyd seg med å bruke veitrafikklovens paragraf 3, som vi allerede har, sier riksadvokaten.

I den paragrafen heter det at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Busch understreker generelt at straff er samfunnets sterkeste reaksjon overfor borgerne, og den bør derfor bare benyttes mot den mest uønskede atferden.

- Hensynet til et konsekvent regelverk tilsier også at risikoen ved den oppførsel som gjøres straffbar på denne måten, bør være større enn likeartet atferd som ikke er gjort straffbar, sier Busch.