Busch-skepsis til egen gruppe for småbarnsdød

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har store betenkeligheter til forslaget om å opprette en egen kommisjon som skal rykke ut til alle hjem hvor et sped- eller småbarn dør plutselig og uventet, og har i et brev bedt om et snarlig møte med Justisdepartementet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget innebærer at alle foreldre, som opplever å mistet et barn på denne måten, blant andre skal få politiet på døra.

Busch henviser til samtaler som tidligere statsråd Odd Einar Dørum har hatt med sentrale personer i prosjektet, og skriver:

- En har nå et bestemt inntrykk av at flere instanser - innen samme sektor og uavhengig av hverandre - er i ferd med å bli involvert og anmodet om å støtte prosjektet.

Derfor synes det hensiktsmessig at departementet og riksadvokaten drøfter de aktuelle problemstillingene, underskreker Busch.

Det var rettsmedsiner Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt som lanserte ideen med en en kommisjon, eller et eget team, bestående av en rettsmedisiner, en kriminaltekniker og en sykepleier som skal rykke ut ved plutselig småbarnsdød i hjemmet.

Riksadvokat Busch har som et ledd i sin saksbehandling forelagt forslaget for statsadvokatene, flere politimestre og Kriminalpolitisentralen.

- Etter en grundig gjennomgang av de innkomne uttalelser, vil riksadvokaten ta standpunkt til hvordan politi og påtalemynndighet skal forholde seg til forslaget, skriver Busch.

Riksadvokaten understreker allerede nå at for ham reiser Rongnums forslag vanskelige straffeprosessuelle spørsmål når det gjelder politiets deltakelse i kommisjonen.

jorgen.tangnes@dagbladet.no