Busch vil ikke ha 30 års fengsel for drap

Riksadvokat Tor-Aksel Busch går mot justisminister Odd Einar Dørums forslag om en maksimumsstraff på 30 år for de alvorligste forbrytelsene, som drap, grove sex-overgrep mot barn, mordbrann og kapring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En heving av maksimumsstraffen fra 21 til 30 års fengsel vakte betydelig oppsikt, da Justisdepartementet sendte forslaget til ny straffelov ut på høring.

Busch skriver i sitt svar til Dørum at han vanskelig kan se at en strafferamme på 30 års fengsel vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Riksadvokaten avviser forslaget om 30 års fengsel også ut fra at det skal ha en større preventiv virkning enn 21 års fengsel.

Løser det meste

- 21 år er en så stor del av et menneskes liv, at betydningen både for en potensiell gjerningsmann og for den alminnelige oppfatning av en handlings klanderverdighet, neppe kan økes med høyere strafferamme, skriver Busch.

Etter riksadvokatens syn er det naturlig å ta utgangspunkt i at Norge har en meget høy oppklaringsprosent for alvorlige forbrytelse.

- En fortsatt høy oppklaringsprosent og korresponderende oppdagelsesrisiko, er svært viktig, og viktigere for almenprevensjonen og tilliten til rettspleien enn den maksimale straff som kan idømmes, mener Busch.

Rehabilitering

Riksadvokaten mener at en av de viktigste utfordringene strafferettspleien står overfor i dag, er hvordan en skal sørge for at soning fører til rehabilitering av den dømte.

- Etter riksadvokatens syn er det et siktemål at straffen også for alvorlige straffbare handling skal være kortest mulig, men lang nok. En kan ikke se at trusselen fra kriminaliteten i dag er av en slik art at det er nødvendig å øke den maksimale strafferamme, konkluderer Busch.

21 ÅR ER NOK: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.