Bush og bomben

Terroristene lager ikke sine våpen selv. Våpenteknologi er lett tilgjengelig. Det er vår selvforskyldte sårbarhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den største

trusselen menneskeheten står overfor i dag, er angrep med masseødeleggelsesvåpen fra terrorister, sa president George W. Bush nylig. Samtidig foreslo han at spredning av atomvåpen bør kriminaliseres, at land eller grupper som skaffer seg slike våpen ulovlig, skal kunne straffes.

Det finnes trolig mennesker blant oss som er fanatiske nok til å bruke slike våpen mot sivile for å understreke sitt politiske budskap. Det er enhver regjerings mareritt. Spørsmålet er hvordan det best kan hindres. Forslagene fra Bush er fulle av selvmotsigelser. Terroristangrepene har avslørt hvor sårbart det moderne samfunn er. Presidentens forslag illustrerer at sårbarheten delvis er selvforskyldt.

Atomvåpen

i hendene på terrorister er et skrekkscenario. Det samme er bildet av en terrorist som skyter mot et passasjerfly med en bærbar rakett. Bilbomber, som snart er blitt hverdagslig i Irak, er et tredje. Det scenariene forteller, er at det er svært vanskelig å forsvare seg mot terrorangrep, men også at terroristene ikke lager sine våpen selv. Våpenteknologi er lett tilgjengelig. Det er den selvforskyldte sårbarheten.

I Iran fant FNs våpeninspektører nær tusen sentrifuger som kan produsere uran. Det forteller at produksjon av spaltbart materiale, som kan brukes til produksjon av atomvåpen, er en industri. Det er lite trolig at terrorister kan sette i gang en slik storstilt produksjon. Hvis de vil ha atomvåpen, må de kjøpe eller stjele.

Russland

har enorme lagre av atomvåpenmateriale som er svært dårlig beskyttet. Det er der terrorister akkurat nå har sin største mulighet. Derfor foreslår Bush at det må brukes mer penger for å beskytte disse lagrene. Men han vil også bedre kontrollen over produksjonen av spaltbart materiale generelt. Dels ved å forby nye land å produsere slikt, og dels ved å bedre kontrollen av produksjonsutstyret i land som bruker dette materialet i atomkraftverk. Forslagene er fornuftige, særlig om de ses i sammenheng. Men de er ikke oppsiktsvekkende gode, eller logiske.

USAs forsøk på å hindre terrorister i å få masseødeleggelsesvåpen til nå kan oppsummeres slik:

Først ble Osama bin Laden og Taliban bombet ut av Afghanistan, så ble Irak bombet. Dette medvirket til at både Iran og Libya åpnet opp sine atomprogrammer for FNs våpeninspektører, noe som unektelig må sies å være positivt. Men det viste seg at det var Pakistan som var kilden til ny spredning av atomvåpen og ikke Irak. Saddam Hussein sa faktisk nei takk da han ble tilbudt atomteknologi fra det pakistanske nettverket. Med andre ord har ikke krigen, som sådan, vært særlig effektiv.

Nord-Korea

skaffet seg atomvåpen i hemmelighet, og brøt dermed ikkespredningsavtalen som landet hadde undertegnet. Men landet er verken blitt straffet eller bombet. Nå vil Bush at land som gjør slikt, skal kriminaliseres og utsettes for internasjonale reaksjoner. Kanskje betyr det at Nord-Korea ikke risikerer å bli bombet. I alle fall synes Bush å legge mer vekt enn tidligere på internasjonalt samarbeid for å hindre spredning av atomvåpen, og det er et skritt på fornuftens vei.

Men ikke et langt et. Det er USA som holder atomteknologien mest i live. Som vil utvikle nye typer atomvåpen og som gjennom sin nye doktrine truer med å ta dem i bruk mot andre land. Som vil bygge et rakettskjold mot andres atomraketter. Og som er verdens største eksportør av konvensjonelle våpen.

Ikkespredningsavtalen forplikter USA til å ruste ned atomvåpnene. Det vil ikke Bush. Det vil heller ikke Storbritannia, Russland, Kina og Frankrike. Som også selger store mengder konvensjonelle våpen. Og som alle likevel tror at de kan vinne krigen mot terrorismen.

Kan de det?

Eller risikerer de faktisk bare å øke den trussel de sier de vil bekjempe? Det gjør de, om våpen og ny teknologi kommer på vidvanke, noe de innrømmer selv, både Bush og de andre. Og det er den selvforskyldte sårbarheten.

For terrorister som må produsere egne bomber og raketter, kan neppe true verdensfreden. Det er tilgjengeligheten av våpen som gjør dem farlige og gir dem makt. Derfor er nedrustning og kontroll av våpenteknologi de mest effektive tiltakene for å hindre spredning av atomvåpen, og alle andre typer våpen.