Bush truer NATO

Det var varsel om den nye tid da en amerikansk talsmann truet med at USA vil revurdere sitt forhold til NATO hvis europeerne ikke danser etter pipa til Bush.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

USA VIL at EU skal garantere amerikanske soldater immunitet i forhold til Den internasjonale straffedomstolen som nå er opprettet i Haag. Den sterkt nasjonalistiske Tom DeLay fra Texas, som etter valget i høst blir leder for republikanerne i Representantenes hus, har allerede sørget for et lovvedtak som tillater at amerikanske styrker kan brukes til å befri alle amerikanere domstolen har satt fast. Eventuelt gjennom å invadere Nederland.

TRUSSELEN om å revurdere forholdet til NATO ble satt fram foran helgas utenriksministermøte i EU i Danmark, som dette halve året har formannskapet i unionen. Tidligere i måneden skrev USAs utenriksminister Colin Powell et oppsiktsvekkende brev der han oppfordret EUs medlemsland og søkerland til ikke å vente på dette møtet før man skrev under en tosidig avtale med USA om å garantere amerikanere immunitet. Romania og Israel har skrevet under.

Trusselen om å endre forholdet til NATO er blitt glattet over av andre amerikanske talsmenn. Men signalet er sendt. Og EU kommer ikke til å bøye av, noe som irriterer de nåværende makthaverne i Washington grenseløst. Det samme gjør de europeiske landenes motstand mot en invasjon av Irak for å fjerne Saddam Hussein fra makta. For amerikanske hauker som visepresident Dick Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld er denne militæraksjonen blitt et overordnet mål og en ny test på hvem som er USAs allierte, og hvem som ikke lenger er det. Verken Rumsfeld og Cheney som begge har holdt taler om at USA må slå til mot Saddam før han slår til mot USA, forsøker lenger å begrunne dette med noen som helst forbindelse mellom Irak og terrorangrepene den 11. september i fjor. Haukene håpet å finne denne forbindelsen i et angivelig møte mellom terrorpilot og aksjonsleder Mohammed Atta og Iraks etterretningssjef i Praha, men bevisene har smuldret.

DEN NORSKE regjeringen har svart nei til USAs krav om en immunitetsavtale og dermed lagt en aldri så liten føring foran EU-møtet i Danmark. Det vil vise seg om Kjell Magne Bondevik og Jan Petersen heretter får kjøligere mottakelser i Washington.

Bush-regjeringen tar ikke lett på disse sakene. Den preges av slike tanker som beskrives av kommentatoren Robert Kagan i avisa The Washington Post, der han skriver om europeerne som sutrende pyser. Kagan slår fast at det har åpnet seg en avgrunn mellom amerikanernes og europeernes syn på verden. De europeiske landene satser på å bygge ut et internasjonalt lovverk med tilhørende domstoler og institusjoner som skal virke regulerende og straffende på framtidige overgripere. Dagens amerikanske makthavere avviser dette konseptet og krever i stedet maksimal handlefrihet for sine totalt overlegne militære styrker som kan settes inn overalt i verden.

I ET SJOKKERT Europa leter USAs mangeårige støttespillere etter modererende stemmer i den amerikanske debatten for å finne en slags trøst i et håp om at det tross alt ikke står så ille til som Rumsfeld og Cheney gir inntrykk av. Et håp blir tent av general Brent Scowcroft som var sikkerhetsrådgiver for den gamle George Bush, og som advarer mot å angripe Irak uten støtte fra USAs tradisjonelle allierte. Det samme gjør James Baker som var utenriksminister, stabssjef og valgkampgeneral for den gamle Bush.

Men dette er røster fra den tida da USAs utenrikspolitikk handlet om å bygge allianser, inngå bindende avtaler og traktater for å ringe inn Sovjet og dets allierte. Dagens rådgivere og bakmenn i Washington har sin bakgrunn fra de radikalt konservative tenketankene som ble etablert for drøyt tjue år siden på Reagan-bølgen, og som nå dominerer debatten i Washington. I disse miljøene er traktater og avtaler betraktet som en grunnlovsstridig oppgivelse av amerikansk sjølråderett og handlefrihet.

Og som presidenten har sagt det: Den som ikke er med, er imot.