Bush vil ha mer u-hjelp

President George W. Bush øker u-hjelpen. Han innrømmer at kampen mot fattigdom er viktig for å vinne slaget mot terrorismen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bush foreslår en «ny sosial kontrakt for utviklingshjelp», der land som viser seg positive til markedsøkonomi, respekt for menneskerettigheter samt lov og orden, skal premieres foran land som bare lar det skure og gå.

USA skal øke u-hjelpen med 5 milliarder dollar over en treårsperiode fra 2004. Det er en årlig økning på 15 prosent fra dagens nivå på rundt 11 milliarder dollar. Prosentvis er det samme økning som forsvarsdepartementet får nyte godt av.

Men - økningen i forsvarsbevilgningene kommer allerede fra neste år, og er på rekordhøye 48 milliarder dollar - på ett år. Selv om tilhengerne av økt u-hjelp hilser Bushs utspill velkommen, mener mange at det går for smått.

- Det viktige spørsmålet er: Hvorfor vente til 2004, sier Raymond Offenheiser i Oxfam America, den amerikanske avdelingen av den viktige britiske hjelpeorganisasjonen.

- Et gjennombrudd

Bush kommer med sitt forslag foran FN-konferansen i Monterrey i Mexico neste uke, om finansiering av utvikling i fattige land. Der skal Bush være til stede.

USA er blitt kritisert for å ville torpedere hele konferansen med sin påholdenhet og sine knuslete bidrag til kampen mot fattigdom.

- Dette er et gjennombrudd. Bush innrømmer at fattigdom og sult er den egentlige «ondskapens akse», og han er innstilt på å gjøre noe med det, sier presten David Beckmann, som leder organisasjonen «Bread for the World».

Men amerikanerne vil ikke være med på noen «Marshall-plan» for de fattigste, slik sjefen for Verdensbanken, James Wolfensohn, og den britiske finansminister Gordon Brown har tatt til orde for. De to vil ha en dobling av bistanden til fattige land - fra dagens nivå på vel 50 milliarder dollar i året.

USA ligger håpløst bak de europeiske landene. Mens Norge har passert 0,8 prosent av brutto nasjonalprodukt, med 1 prosent som overordnet mål, har EU nylig vedtatt en ramme på 0,39 prosent i året. USA ligger på beskjedne 0,1 prosent.

Fattigdom og terrorisme

Koblingen mellom u-hjelp og reformvilje i mottakerlandene er ikke av ny dato. Men Bush støtter nå utviklingsekspertene som i mange år har pekt på at giverlandene må være mer selektive. Regjeringer som gjør lite for utvikling og reformer bør straffes, mens framskritt skal premieres.

Det nye i retorikken fra Bush, er at han knytter kampen mot fattigdom til kampen mot terrorisme. Land som ikke makter å dekke de mest grunnleggende behov for sine innbyggere, kan lett bli tilholdssted for terrorister, mener Bush nå.

- Men fattigdom i seg selv skaper ikke terrorisme. Det å være fattig betyr ikke det nødvendigvis at du blir en morder, fremholder Bush, og viser til at flere av hovedmennene bak terroranslagene mot USA i september i fjor hadde solid middelklassebakgrunn.

Belønner terrorallierte

Men det er ikke alltid lett å kontrollere hvilke land som gjør en aktiv innsats for å bedre forholdene for egen befolkning. Det blir altfor lett politiske vurderinger som kommer inn i bildet.

Og USA belønner i dag land som støtter opp om kampen mot terrorisme - ikke nødvendigvis de som gjør mest for egen befolkning. Bush vil foreslå en egen hjelpepakke i tillegg til de ordinære uhjelpsbevilgningene som skal gå til nære allierte som Egypt og Pakistan.

USA har lenge vært på kollisjonskurs med europeerne og mange utviklingsland i synet på u-hjelp. Etter Bushs utspill kan Monterrey-konferansen være reddet, selv om skeptikerne er mange.

Et av målene for konferansen er å finne økonomiske midler til å finansiere FNs såkalte «Milleniumsmål» om en halvering av antall mennesker som lever i absolutt fattigdom innen år 2015. Den oppgaven blir ikke lett.

NTB

SLÅR ET SLAG FOR U-HJELPA: Bush foreslår en «ny sosial kontrakt for utviklingshjelp», der land som viser seg positive til markedsøkonomi, respekt for menneskerettigheter samt lov og orden, skal premieres foran land som bare lar det skure og gå.