Business as usual i Orkla

Torsdagens pressekonferanse i Orkla gir ingen grunn til å vente store omveltninger i konsernet. Det er dessuten få tegn til endring i maktbalansen i konsernet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Orkla la torsdag frem et resultat for 2000 som var svakere enn ventet. Driftsmessig var imidlertid resultatet i tråd med forventningene med økte driftsmarginer på samtlige områder.

På torsdagens pressekonferanse var det imidlertid andre forhold som tok oppmerksomheten. Strukturelle forhold, Jens P. Heyerdahls eventuelle kandidatur til formannsvervet i Orkla samt granskning av den mye omtalte Skandia-posten på 20 millioner aksjer i Orkla, dominerte pressekonferansen.

Drift og strukturelle tiltak

Vekst gjennom strukturendringer står sentralt i Orkla. Konsernet har i lengre tid forsøkt å få til en strukturendring på kjemiområdet, men Orkla har i første omgang gitt opp dette forsøket.

På spørsmål om hva som er planen videre for kjemiområdet svarte Jens P. Heyerdahl: - Planen er å utvikle den (kjemiområdet, red.anm.) videre, men denne delen vil i likhet med andre deler være gjenstand for strukturelle endringer. Utover det har jeg ingen kommentarer.

- Den måten vi skaper verdier på er fokus på god drift og strukturelle tiltak, og det er på denne måten Orkla over tid har skapt verdier, uttalte konsernsjefen, og fortsatte:

- Jeg minner om det som har skjedd på drikkevareområdet: I 1994 hadde vi 100 prosent i Ringnes, i 1995 hadde vi 45 prosent i Pripps-Ringnes, i 1997 hadde vi 100 prosent og i dag har vi 40 prosent i Carlsberg Breweries. Det illustrerer på mange måter hvordan vi tenker.

Kan øke i Carlsberg

Heyerdahl mener denne utviklingen illustrerer at Orkla alltid har hatt fokus på struktur.

- (...) Vi ser sammenheng mellom struktur og det å skape verdier, fortsatte han.

Heyerdahl utelukket for øvrig ingenting i forhold til endring i eierandeler i Carlsberg Breweries - det kan gå begge veier, fremholdt Heyerdahl.

- Eierne bak Carlsberg er beredt til å skyte inn mer kapital, skjøt konserndirektør og påtroppende konsernsjef, Finn Jebsen, inn.

Begge mener at Orkla ikke må ha en religiøs holdning til eierandel; så lenge en minoritetsandel gir eierskap i en stor og interessant enhet, vil det være fornuftig å redusere eierandelen. Igjen kan Carlsberg Breweries tjene som eksempel.

- Strukturløsninger går foran eierandeler. Vi vil ikke holde på en eierandel som vil virke hemmende på en riktig strukturutvikling og dermed på verdiskapningen, understreket Orkla-sjefen.

Ledelsen holder på sitt

I de seneste dagene har det i mediene fokusert på den pågående granskningen i forbindelse med den mye omtalte Skandia-posten. Det har blant annet kommet frem at ledelsen har engasjert egne folk til å se på spørsmålet, og det er satt spørsmålstegn ved om dette er illojalt overfor det sittende styret.

Ledelsen avviser imidlertid dette:

- Spørsmålet er komplisert og vi fant det helt naturlig (...) å innhente det best mulig faglig grunnlaget. De to juristene som har levert betenkningen er blant de beste på området, uttalte konserndirektør Halvor Stenstadvold.

Påtroppende konsernsjef Finn Jebsen fortalte at hele ledelsen visste om betenkningen, og på spørsmål om han selv var for dette, svarte Jebsen.

- Jeg var enig i at dette burde få bredest mulig belysning.

Orkla-sjefen Heyerdahl mente det ikke var noe rart at ledelsen bestilte en egen betenkning:

- Det er ganske klart at man generelt bør ha best mulig grunnlag. Det er en allmen forpliktelse både på det ene og det andre området, sa han.

Til disposisjon

Heyerdahl fikk også spørsmål om han ønsker å stille som formannskandidat i Orkla-styret, men også her var konsernsjefens svar kort:

- Det jeg har sagt er at jeg stiller min arbeidskraft til disposisjon. Hva det konkret går ut på, vil jeg komme tilbake til, sa Heyerdahl.

Orkla-sjefen forsikret avslutningsvis at han ikke vet hvem som står bak aksjeposten i Orkla som Skandia solgte til en ukjent aksjonær.

- Jeg vet ikke hvem som eier aksjeposten, forsikret Heyerdahl, og la til at han ikke trodde noen annen i ledelsen visste det heller.

Orkla-kursen faller marginalt torsdag og ved lunsjtider er Orkla ned 1 krone til 182 kroner.