Bygde-Norge tømmes

Boligmangelen i Oslo blir bare verre og verre. Mens utkantene tømmes, fylles hovedstaden opp av bygdefolk som fristes av jobber og bylivets gleder. Urbaniseringen gjør dyre boliger enda dyrere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Underdekningen på boliger bare øker i Oslo. Byen trenger 4000 nye boliger per år framover for å kunne møte etterspørselen som følge av innflyttingen, sier daglig leder Bjørn-Erik Øie ved Prognosesenteret.

- I dag er urbaniseringen den sterkeste prisdrivende faktoren på bolig. Dette fordi andre faktorer, eksempelvis rentenivået, er stabile, sier Øie.

Store sprik

Ifølge Prognosesenterets beregninger har det blitt bygd 13 588 boliger for lite på 90-tallet.

- Egentlig er boligmangelen høyere, fordi vi i tillegg har et økende antall mennesker som jobber i Oslo, bor i nabofylket, men likevel ønsker seg å bo i byen, sier Øie.

Nettoinnflyttingen til Oslo siden 1986 er 34691, ifølge Statistisk sentralbyrå. I samme periode er det bygd 23017 nye boliger i hovedstaden.

Flere eiendomsmeklere bekrefter at innflytterne har bidratt til dyrere boliger.

- Det er naturlig at innflytterne påvirker prisene. Jo flere som etterspør, jo høyere blir prisene på et presset boligmarked, sier Per-Einar Uldalen i Borgenheim AS.

- Mange foreldre kjøper leilighet til sine barn som kommer til Oslo for å studere, sier Uldalen.

Dyre tomter

Boligbyggernes problem er få tomtearealer, lang saksbehandlingstid i Oslo kommune, høye tomtepriser og høye byggekostnader.

Daglig leder Hans-Jacob Hansen i Byggebransjens kompetansesenter OPAK tror ikke innflyttingen til Oslo vil avta i åra som kommer. Men han ser likevel en løsning på den prekære boligmangelen.

- Prisnivået på bruktboliger begynner nå å nærme seg kostnadene for å bygge nytt. Det betyr at flere utbyggere, blant dem OBOS, vil begynne å bygge flere nye boliger uten særlig risiko, sier Hansen.

Lover ingenting

Ordfører Per Ditlev Simonsen i Oslo gleder seg over innflyttingen, men kan ikke love rimeligere tomter.

- Folk må ha frihet til å flytte hvor de vil. Vi kan ikke stenge byen, men vi håper at presset på boligmarkedet vil føre til at det blir bygd mer, sier han.
- Vi vil forsøke å bidra til raskere saksbehandling, og at nye arealer reguleres til boligformål, sier han.

Bjørn-Erik Øie i Prognosesenteret sier at flyttemønsteret mot sentrale strøk gjelder hele landet, ikke bare Oslo.

- Også Bergen, Tromsø og Trondheim merker en urbanisering, men her er ikke spriket mellom bygging og behov så stort som i Oslo, sier Øie.

PRISPRESSER: Kristin V. Tønnessen flyttet fra Vågå til Oslo, og merker nå de stive boligprisene i urbaniseringens kjølvann.