Bygde ulovlig - fikk skattegevinst

Han brukte sjøbua som hytte uten lov helt fram til 1998, men slipper likevel å skatte av salgsgevinsten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ulovlig bruk er ikke til hinder for opparbeidelse av nødvendig brukstid, mener Skattedirektoratet.

Ved idylliske Egersund i Sør-Rogaland bygde han ei sjøbu med både innvendig brygge, stue, kjøkkenkrok og soverom og brukte den som fritidsbolig fra 1990. Men det var først i 1998 at han søkte om bruksendring fra naust/sjøbu til fritidseiendom. Året etter ønsket han å selge sjøbua og lurte på om han måtte skatte av gevinsten. Gevinst ved hyttesalg er skattefritt, så framt du som eier har brukt eiendommen som fritidseiendom i fem av de siste åtte årene før salget. Rogaland fylkesskattekontor mente at salget var skattepliktig siden hytta bare hadde vært «lovlig» i ett år. Derfor var ikke kravet om fem års brukstid oppfylt.

Skattehjelp

Skattebetalerforeningen mente at det var den

faktiske bruken av eiendommen som var avgjørende, og tok saken opp med Skattedirektoratet. Nylig kom svaret og byråkratene støtter foreningen:

«At eiendommen har vært benyttet i strid med reguleringsbestemmelse e.l., vil således ikke være til hinder for opparbeidelse av brukstid.»

Advokatfullmektig Tonje Johnsrud i Skattebetalerforeningen mener at svaret også er relevant for andre typer eiendommer, så framt kravene til bruks- og eiertid er oppfylt:

- For eksempel når det gjelder salg av småbruk. Etter loven skal man egentlig drive gårdsdrift i ti år for at salget skal være skattefritt. Men dersom småbruket bare blir benyttet som fritidseiendom, må man kunne selge skattefritt så framt vilkåret om fem års brukstid er oppfylt.

- Bør akseptere

Hun mener at også salg av leiligheter kan bli beskattet som fritidseiendom:

- I utgangspunktet er kravet til skattefri gevinst at eieren bor i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Men blir den benyttet som fritidseiendom, for eksempel for å beholde kontakt med venner og familie som bor i byen, bør man akseptere skattefrihet så framt den er brukt som fritidseiendom i fem av de åtte siste årene før salget.

- Det er med andre ord ikke avgjørende hva man kaller eiendommen, men hvordan den faktisk brukes, konkluderer Johnsrud.