Bygg innen 12 uker

Regjeringen foreslår i dag en rekke nye tidsfrister som skal få kommunene til å jobbe raskere. Byggesøknaden din skal godkjennes innen 12 uker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det tar for lang tid å komme i gang med nye boliger, og det er for dyrt, mener kommunalminister Erna Solberg.

I dag presenterte Solberg og miljøvernminister Børge Brende sitt forslag til raskere behandling av byggesaker i kommunene. Tisdfrister og forenklinger i plan- og bygningsloven skal føre til langt raskere behandling av reguleringsplaner og byggesaker.

Nye frister

I den nye Odelstingsproposisjonen legges det opp til at kommunene skal effektivisere sin behandling av reguleringsplaner.

Tidsfristen for behandling av private reguleringsforslag skal bli på 12 uker.

I kompliserte saker kan kommunen bruke lengre tid, men da må dette avtales i startfasen med søker, som da skal få vite hvor lang tid det vil ta.

Det innføres en 12 ukers-frist for kommunestyrets behandling av planutvalgets reguleringsforslag.

Retten til å protestere på kommunale reguleringsforslag skal også tidsbegrenses.

- Kommunene må organisere bedre

- Kommunene må bli flinkere, sier Solberg, som har god tro på at kommunenorge skal klare å holde de nye tidsfristene, som betyr en enorm forbedring i forhold til dagens forhold.

Solberg forteller at mange av kommunene klarer dette allerede i dag. Problemene ligger i de store byene.

- Jeg tror de fleste vil klare å følge opp dette og kommunene har vært positive i høringsrunden. Men skjer ikke det, har vi hjemmel til å komme med en forskrift som vil virke som pisk. Vi vil vurdere om kommunen skal miste gebyrinntektene sine om de ikke forholder seg til dette, sier Brende.

Kostnadene forbundet med behandling av reguleringsplaner og byggesaker betales i dag av søkeren selv gjennom gebyr som kommunen mottar. Dette er en kjærkommen inntekt for kommunene.

- Et overmodent problem

Børge Brende, som i sin tid jobbet i plan- og bygningsrådet i Trondheim kommune har kjent frustrasjonen på kroppen selv:

- Dette dreier seg om borgerrettigheter. Det er en selvfølge at folk har krav på et svar innen 12 uker når man betaler selv, sier Børge Brende.

- Alle impliserte må få opp tempoet. Jeg er klar over at en del av sakene er kompliserte, men disse må ikke legges vekk. De må ses på straks, og det må tas en avgjørelse om hvor lang tid det vil ta å ferdigbehandle disse, sier Brende.

Kortere tid betyr penger spart

I Oslo kommune tar kompliserte saker ofte ett til to år å få behandlet ferdig.

Brende kjenner til verkebyllen. Både skoler, sykehus og privatboliger blir kraftig utsatt på grunn av saksbehandlingstida.

- Det ligger mange milliarder i samfunnsgevinst om vi får ned behandlingstida. Å ha en sak liggende lenge øker kostnadene, sier miljøvernministeren. Nå håper han på flere boliger raskt.

En utredning som regjeringen har bestilt fra KanEnergi AS viser at innsparingspotensialet er på 3,5 milliarder kroner ved mer effektiv behandlig av byggesaker.

Les hele Odelstingsproposisjonen på ODIN.

<B>MANGE NYE FRISTER:</B> Børge Brende la i dag fram planene for raskere byggesaksbehandling.
- OVERMODENT: - Vi trenger flere tomter og vi trenger flere boliger, sier miljøvernminister Brende. Erna Solberg tror kommunene klarer å gjennomføre forslagene.