Bygg ut alle elvene i Norge

Direktør Eirik Haugen i Prosessindustriens Landsforening går rett på sak og erklærer krig mot alle vannkraftmotstanderne i Norge. - Alle elver her i landet bør bygges ut, så sant kraftselskapene finner det lønnsomt, sier han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prosessindustriens Landsforening (PIL) er en tung samfunnsaktør som taler industriens sak i norsk samfunnsdebatt. Det er ingen overraskelse at PIL er tilhenger av videre vannkraftutbygging, men det er oppsiktsvekkende at direktøren for PILs industripolitiske avdeling, Eirik Haugen, med reine ord erklærer vannkraftmotstanderne i Norge krig:

- Vi vil ikke og kan ikke la de kreftene som er imot videre vannkraftutbygging vinne mer terreng. Vi produserer allerede for lite kraft. Får vi ikke bygd ut mer, vil det gå galt, sier Haugen til Dagbladet.

Han er svært oppbrakt over at lederen av det regjeringsoppnevnte villaksutvalget, høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber Mohn, i går uttalte til Dagbladet at kraftepoken i Norge er over.

Dette er saken:

  • I mai gikk Arbeiderpartiet inn for halv utbygging av vassdraget Øvre Otta i Oppland.
  • 7. juni fikk Ap med seg Høyre på vedtaket om halv utbygging.
  • En måned etter kommer får Statkraft saftig kritikk for utbyggingen ved Svartisen.
  • I går gikk Georg Fr. Rieber-Mohn ut mot Statkraft. Høyesterettsdommer mener det uhørt at Statkraft går mot fredning 50 norske laksevassdrag.

-Nikkers-adel

Som leder av villaksutvalget, som kom med innstilling i mars, går Mohn inn for at 50 vassdrag får status som nasjonale laksevassdrag. Dermed skal de vernes fra alle typer inngrep, inkludert videre kraftutbygging. 19 av disse vassdragene har fra før ingen vernestatus.

- Det er provoserende at Mohn, som representerer sportsfiskeinteressene her i landet står fram i avisa og sier at kraftutbygging har skadd villaksen, sier PIL-direktøren, og fortsetter:

- Nikkers-adelen tenker altså mer på laks enn på verdiskapingen her i landet. Når Mohn peker på at andre, alternative energiformer snart vil overta, spør jeg tilbake: Hvilke kraftformer kommer til å overta, og når? Hvordan skal den alternative energien dekke den stadig økende etterspørselen etter elektrisk kraft?

Trist med Otta

PIL og Eirik Haugen syntes det var «veldig trist» at stortingsflertallet bare greide å vedta halv utbygging av Øvre Otta-vassdraget.

- Det er ingen hemmelighet at vi gikk sterkt inn for full utbygging. Det samme gjør vi alle andre steder, inklusive de 50 vassdragene som villaksutvalget vil forby all utbygging i.

- Drøy kost, dette, Eirik Haugen?

- Det er det private forbruket av kraft som har økt mest de siste åra. Nå er vi lei av å høre folk si at de ikke vil bygge ut flere elver, samtidig som de ser det som en selvfølge å bruke stadig mer kraft. Nå må folk skjønne hva dette går ut på, sier PIL-direktøren til Dagbladet.

KRAFTSALVE: -Vi kan ikke la de kreftene som er i mot vannkraftutbygging vinne mer terreng, sier Eirik Haugen.