Byplan og skjønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å redusere mulighetene for byens borgere til å påvirke utbyggingssaker i indre by. Når forslaget til ny kommunedelplan er vedtatt, blir det ikke lenger et krav om at prosjekter for nye bygg skal legges ut på høring. De skal kunne avgjøres av byråkratene i Plan- og bygningsetaten, ifølge Aftenposten Aften.

Dette er et forslag som bystyret bør motsette seg. Byplan og arkitektur er nok fag, men det folkelige engasjementet rundt utbyggingsprosjekter er en viktig del av demokratiet på dette nivået. Folk vil gjerne ha et ord med i laget når utbyggingsprosjekter besluttes. Både høyde og utnyttelsesgrad kan være kontroversielle spørsmål. Det er fint at byplanmyndighetene tenker helhetlig. Men selv innenfor en helhetlig plan kan det være rom for skjønn, og i slike tilfeller bør både politikernes og borgernes skjønn være mer tungtveiende enn byråkratenes.