Byrådsleder: - Vi må kvele volden

- Oslo er fortsatt en trygg by. Men vi vil kvele voldstendensene som brer seg. Selv om vi får 417 nye politistillinger i Oslo, er det ikke nok til å bekjempe problemene, sier byrådsleder Fritz Huitfeldt til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Denne uka la byrådslederen fram sin tiltaksplan mot den økende volden med knivstikking, drap og ran i hovedstaden. Der satses det på forebyggende tiltak som bedre skoler, foreldreansvar og samarbeid mellom bydeler, frivillige organisasjoner og barnevern.

- Hjemmene har ansvar for barna, sier Huitfeldt, som synes han har gjort det som nå er nødvendig for å få en bedre by. Nå overlater han resten til justisminister Aud-Inger Aure.
- Det er fint at hun vil omprioritere ressursene i politiet. Nå håper jeg også at vi får en raskere behandling av voldssaker i rettsapparatet, sier Huitfeldt.

Strakstiltak

- Oslo kommune trenger strakstiltak mot ungdomsvolden. Det sier mangeårig leder av det nå nedlagte Ungdomskontoret, Hermann von der Lippe.

Tidligere ordfører Albert Nordengen (H) mener det var galt av politikerne å legge ned fritidsklubber og andre forebyggende tiltak for å spare.

- Vi burde funnet penger andre steder, sier Nordengen. Han råder dagens politikere til å satse mer på forebyggende ungdomsarbeid, ikke minst blant innvandrere.

Han understreker at ungdomsvolden i Oslo har flere årsaker.

- Det er ikke bare nedlagte fritidsklubber som er årsak til den situasjonen vi ser i dag. Vi må få inn ledere og rådgivere som har innsikt i gjengene og kjenner problemene, sier Nordengen.

- Vi advarte

Sjefen for Oslo kommunes ungdomskontor fra 1970-tallet til det ble lagt ned i 1988, Hermann von der Lippe, er svært krass i sin kritikk:
- Ungdom og ungdomstiltak ble i noen grad ofret på bydelsreformens alter. Da ungdomskontoret ble lagt ned i 1988, smuldret kompetansen på ungdomsarbeid i Oslo bort. Dette advarte vi mot. I dag er det ingen som har et helhetlig ansvar for forebyggende og oppsøkende miljøarbeid blant ungdom, sier von der Lippe til Dagbladet.

Han mener Oslo kommune trenger strakstiltak for å møte voldsproblemene blant unge.

Dele ansvar

I likhet med Nordengen beklager han sterkt nedbyggingen av fritidklubber i drabantbyene, men mener det er vel så alvorlig at feltarbeidet blant ungdom ble bygd ned og endret.

- Siden slutten av 80-tallet har det vært reduksjon i budsjettene. En del fritidsklubber har blitt lagt ned, andre har fått så knappe budsjetter at de ikke har klart å bli noe sentralt møtested for ungdom, sier pensjonsisten von der Lippe.