Carl I. Hagen: - Jagland kan ha vært inhabil

Frp-formann Carl I. Hagen tviler på om Thorbjørn Jagland var habil da han utnevnte Mona Juul til ambassadør i Israel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Juul, som er en nær venn av Jagland, fikk jobben uten at den var utlyst internt i UD. En enstemmig kontrollkomité i Stortinget ber nå UD redegjøre for prosedyrene som ble benyttet da Juul ble utnevnt.

Carl I. Hagen har allerede oppfølgingsspørsmålet klart.

- Det har hendt at tidligere politikere har blitt utnevnt til ambassadører utenom de vanlige prosedyrene, men ikke til de brennbare postene. Men hvorfor ble Mona Juul utnevnt til ambassadør i Israel? Det kan være en faglig og saklig vurdering av hennes innsats og kontaktnett i Midtøsten som gjorde det helt åpenbart at hun var best egnet. Eller det kan ha vært familiære forhold, dvs. at hun ville være i nærheten av sin mann, som var FN-utsending? spør han.

- Det siste kan neppe være grunnlaget for en ambassadørutnevnelse. Hvis det første er begrunnelsen, er det likevel et spørsmål om Thorbjørn Jagland, som personlig venn av Juul i mange år, var habil. Hvorfor ble det ikke, for å unngå enhver tvil, benyttet settestatsråd? spør Hagen.

Han viser til forvaltningsloven og retningslinjer for statsråders habilitet.

Kameraderi

Hagen sier det nå handler om å rydde opp i en kameraderikultur i norsk Midtøsten-politikk.

- Utenriksminister Jan Petersen sier også at han vil Ap-kulturen til livs, men han gjør ikke noe med det! Han burde hjemkalt Juul omgående da det var klart at hun hadde brutt tjenestemannsloven. Isteden har UD forlenget skadevirkningene ved å la spekulasjonene rundt vår Israel-ambassadør gå i ukevis, sier Hagen.

Han sier UD kanskje kunne roet ned Stortinget ved å informere den utvidede utenrikskomité omgående da regelbruddet ble slått fast.

- Men det skjedde ikke, og nå er det for seint, slår Hagen fast.

Forskudd

Utenriksminister Jan Petersen opplyser i et svar på spørsmål fra Hagen at den norske støtten til FNs spesialkoordinators kontor siden oktober 1995 «er basert på en avtale inngått mellom den norske regjering og FNs Department of Development Support and Management Services i New York. I perioden 1993 til 1995, dvs. før trust-fondet ble opprettet, ble det så vidt vi kan se så langt bare gitt ett norsk bidrag direkte til UNSCO (United Nations Office of the Special Coordinator in the Occupied Territories). Dette bidraget var på 725000 dollar og ble overført UNSCO 19. september 1995», skriver Petersen.

- Jeg må stille nye spørsmål. Hvorfor ble pengene bevilget tre uker før det forelå en formell avtale? Jeg vil også se avtalen det vises til, sier Hagen.