JUBLER FOR TIDLIG?: Spørreundersøkelsen som er bestilt av Fremskrittspartiet viser at flere Oslo-folk vil hjelpe flyktninger i nærområdene enn å ta imot flere flyktninger, når de kun får disse to svaralternativene. Men mange har også, på eget initiativ, svart at de vil øke hjelpen både hjemme og ute.   Foto: Nina Hansen / Dagbladet
JUBLER FOR TIDLIG?: Spørreundersøkelsen som er bestilt av Fremskrittspartiet viser at flere Oslo-folk vil hjelpe flyktninger i nærområdene enn å ta imot flere flyktninger, når de kun får disse to svaralternativene. Men mange har også, på eget initiativ, svart at de vil øke hjelpen både hjemme og ute. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Carl I. Hagen jubler over kontroversiell spørreundersøkelse

Stilt overfor valget mellom å hjelpe flyktninger hjemme eller ute vil flere Oslo-beboere hjelpe flyktningene i nærområdene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere Oslo-folk vil hjelpe flyktninger i nærområdene enn å ta imot flere flyktninger, når de kun får disse to svaralternativene. Det går fram i en undersøkelse utført av Nordfakta på oppdrag av Fremskrittspartiet.

I undersøkelsen svarer 35 prosent av de spurte at Norge burde fokusere mest på å ta i mot flere flyktninger enn i dag, mens 41 prosent synes Norge burde fokusere mest på å hjelpe i flyktningenes nærområder.

800 Oslo-beboere har svart på undersøkelsen.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at 40 prosent deler det synet jeg har tatt til orde for, nemlig å konsentrere hjelpen og de pengene vi bruker til hjelp i nærområder, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

- Gallupmanipulasjon Professor Frank Aarebrot er sterkt kritisk til undersøkelsen. Han mener den er manipulerende fordi den setter opp to svaralternativer som ikke utelukker hverandre.

Norfakta har ikke oppgitt at man både bør ta imot flere og hjelpe mer i næropmorådene som noe svaralternativ. Likevel har 20 prosent av de spurte svart dette, på eget initiativ.

- 20 prosent av Oslo-borgerne har avslørt, helt på egen hånd, Fremskrittspartiets forsøk på å drive gallupmanipulasjon ved å sette to alternativer opp mot hverandre som ikke er motsetninger, sier Aarebrot til Dagbladet.

Legger man sammen antallet som svarer at de vil ta imot flere flyktninger (35 prosent), og de som svarer at de både vil ta imot flere flyktninger og hjelpe mer inærområdene (20 prosent), kommer men fram til at 55 prosent av oslofolkene på den ene eller andre måten svarer at de vil ta imot flere flykntinger.

Men Hagen vil ikke høre snakk om at undersøkelsen Frp har bestilt egentlig viser at Oslofolk vil at vi skal ta imot flere flyktninger.

- AP-politikeren Frank Aarebrot tar feil også her. 40 prosent svarer det samme som meg, nemlig hjelp i nærområdet. Det er det som er interessant, og ikke Ole Brumm som alltid innviklet vanskelige valg med «ja takk, begge deler», skriver Hagen i en SMS til Dagbladet.

- Eldre mer langsiktige Norfaktas undersøkelse viser ellers en klar forskjell mellom unge og eldre, og mellom kvinner og menn.

Blant dem under 30 år svarer 47 prosent at Norge bør fokusere mest på å ta i mot flere flyktninger, mens 36 prosent synes Norge bør fokusere mest på å sende mer penger og hjelp til flyktningenes nærområder.  Tallene for dem over 60 år er henholdsvis 23 prosent og 48 prosent.

- Jeg tror eldre tenker mer langsiktig og kan se de store utfordringene som et betydelig innvandring til Norge vil kunne gjøre med det norske samfunn, sier Hagen om grunnen til det siste.

- Kvinner følelsesmessige Ifølge undersøkelsen vil 29 prosent av mennene fokusere mest på å ta imot flere, mens 47 prosent vil fokusere mest på flyktningenes nærområder. For kvinner er tilsvarende tall 42 prosent og 35 prosent.

- Kvinner er oftere følelsesmessig engasjert, kommenterer Hagen.

Han synes resultatet av spørreundersøkelsen er «veldig hyggelig», fordi han mener den dokumenterer en sterk oppslutning i Oslo om hans eget syn på flyktningekrisen, som er at Norge bør hjelpe i nærområdene.

- Burde gi 10 mrd - Norge burde ha gitt 10 milliarder fra oljefondet, og fullfinansiert FNs høykommissær for flyktninger til virkelig å bedre kvaliteten og øke kapasiteten i flyktningeleirer i nærområdene, slik at folk ikke risikerte å reise ut på sjøen, sier Hagen, som sier at Norge ifølge Justisdepartementet ville kunne ha hjulpet 26 ganger så mange i nærområdene for hver krone brukt til å ta imot flyktninger i Norge.

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen er «Hvilket av følgende alternativer mener du Norge bør fokusere mest på den nærmeste tiden?». Svaralternativene som ble gitt var «Ta imot flere flyktninger enn i dag» og «Sende mer penger og hjelp til flyktningenes nærområder eller naboland».

I tillegg har altså 20 prosent gitt et tredje svar, som ikke var oppgitt som svaralternativ men som er tatt med i den ferdige undersøkelsen: «Fokusere like mye på begge alternativer».