Cato Schiøtz advarer mot justismord

FROGNER (Dagbladet): Forsvarer Cato Schiøtz er Norges «justismord-advokat». Han er forsvareren bak avdekkingen av tre oppsiktsvekkende justismordsaker de siste åra. I går kom Schiøtz med en usedvanlig kraftig advarsel til retten mot å dømme hans klient, Per Orderud, for trippeldrapet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Advokaten mener det i så fall vil bli et nytt justismord, alle dommeres mareritt.

- Vi må ha de tre nevnte sakene i minne i vår sak, slik at vi unngår nye rettstragedier. Per må frifinnes, sa Schiøtz.

Forsvareren trakk spesielt fram Liland-saken, som han mener har flest likhetstrekk.

- Politiet bestemte seg for gjerningsmann med en gang. De tviholdt på vedkommende, og vek ikke selv når det kom nye, helt motstridende opplysninger. Lokalmiljøet hadde et sug etter en løsning, og det var ingen andre mulige løsninger, altså ingen alternativ gjerningsmann. Det var det ikke i Liland-saken for politi og påtalemyndighet. Det er det heller ikke i vår sak, hevdet Schiøtz.

Uten motiv

Av de to andre justismordene Schiøtz sikter til, er den første de såkalte bumerangsakene i Bergen. Flere personer ble dømt for falsk forklaring om vold fra politiet. De dømte fikk gjenopptatt sakene sine, og ble frifunnet.

Derfor må Per frikjennes

Dette er Cato Schiøtz' hovedargumenter for at Per Orderud må frifinnes:

Gårdstvisten var nær forlik. Per hadde ikke motiv.

Hans sorgreaksjon var ekte: Drapene kom som et sjokk.

Det er ikke bevist at ekteparet fikk pistolene.

Det er ikke bevist at Per fikk drapsrevolveren.

Kristin og Lars er ikke troverdige, og de har motiv for å lyve.

Retten kan ikke stole på vitner som sår tvil om Pers alibi.

En rekke vitner lyver bevisst.

Den siste saken er en kokaindom mot en colombianer, som sonet en femårsdom før han fikk saken opp igjen. Schiøtz var forsvareren som fikk gjenopptatt de to sakene.

Cato Schiøtz formante dommerne om at de måtte være 100 prosent sikre for å kunne dømme de fire tiltalte.

- Sikkerhet er noe annet og mye mer enn magefølelse for hva som er riktig. Uansett hva man tror, så er ikke bevisbyrden oppfylt. I en trippeldrapssak må beviskravet være ekstremt høyt, understreket Schiøtz.

Forsvareren til odelsgutten på Orderud hevdet at Per ikke hadde noe motiv for trippeldrapet.

- Dagen før trippeldrapet fikk Per en telefon fra sin advokat hvor han oppfattet at tvisten var løst. Han hadde ikke da noen grunn til å drepe foreldrene sine, sa Schiøtz.

Han la til at Pers motpart i gårdstvisten, faren Kristian, på drapstidspunktet var 81 år og kreftsyk.

- Det er ikke en slik situasjon hvor drap tvinger seg fram. Og hvorfor skulle Per ta livet av den personen som kanskje sto ham aller nærmest - nemlig mora? Det virker helt uforståelig, sa han.

- Lars lyver

Schiøtz' justismordsaker

  • Per Liland ble i 1970 dømt til livsvarig fengsel for å ha drept to personer med øks i «Lille Helvete» i Fredrikstad rett før jul i 1969. Etter 13 år i fengsel ble han løslatt på prøve i 1983. Sikringstida utløp i 1993. I 1994 ble han frifunnet for øksedrapene, og tilkjent nær 14 millioner kroner i erstatning.

Mangelfull, slurvete og ensrettet politietterforskning var årsaken til at Liland ble uskyldig dømt.

Sentrale i arbeidet med å få gjenopptatt saken var Vibeke og Sten Ekroth, Tore Sandberg og Cato Schiøtz.

  • En nå 52 år gammel colombiansk fembarnsfar ble i 1994 funnet skyldig i å ha mottatt 1,4 kilo kokain sammen med en 38 år gammel landsmann. Etter fire år bak murene, og flere års kamp i frihet for å bli kvitt stempelet som narkotikaforbryter, ble han renvasket. Også den 38-årige landsmannen ble renvasket.

Det avgjørende beviset mot de to var forklaringen til en colombiansk kvinne - dømt i samme sak - som utpekte de to som mottakere. Høyesterett karakteriserte seinere hennes forklaringer som «ufullstendige, uklare og inkonsistente», og sa at de inneholder en «rekke motsigelser og utelatelser».

Sentrale i arbeidet for å få sakene opptatt var advokatene Ole Jacob Bae og Cato Schiøtz.

  • Bumerangsakene oppsto i kjølvannet av forskningsrapportene til Gunnar Nordhus og Edvard Vogt om påstått politivold i Bergen i 1970- og 1980-åra. Bergenspolitiet ble frikjent, og i stedet ble en rekke av voldsforskernes kilder tiltalt for falsk forklaring om politivold. Ti av disse ble domfelt. I 1996 ble sju av de ti sakene krevd gjenopptatt, og nær to år seinere sa Høyesterett ja til det. Resultatet av den nye saken ble full frifinnelse for alle sju i 1998. Årsakene til justismordene var i stor grad at man valgte å tro på «troverdige» politifolk, mens «lite troverdige» kriminelle ikke ble trodd.

Professor Anders Bratholm og advokatene Ole Jakob Bae og Cato Schiøtz var sentrale i sakene.

Cato Schiøtz hamret deretter løs på troverdigheten til Lars Grønnerød, som hevder at han natt til påskeaften 1999 ga drapsrevolveren «Lillegutt» til Per Orderud i bytte mot en 22 kaliber pistol.

- Når man går inn i detaljene i Lars' forklaring om våpenbyttet, ser man at dette umulig kan stemme, sa han.

Schiøtz påpekte at telefonutskriftene viser at Lars ikke hadde de samtalene han hevder han hadde den natta. Først etter at politiet fant en bompengebillett som viste at Lars var ute av Oslo denne natta, forklarte Lars at han hadde kjørt en uvanlig vei hjem fra Orderud på grunn av motortrøbbel.

Schiøtz hevdet at tilpasningene og motsigelsene i Lars' forklaring om våpenbyttet kom opp i et tosifret tall.

- Vi må ikke la oss blende av Lars' veltalenhet: Det som kan tolkes som troverdighet, kan like godt være årelang trening fra en kriminell karriere i å tilpasse sine historier, sa Schiøtz.

Schiøtz påpekte at Lars hadde en meget god grunn til å lyve om våpenbyttet:

- Han har ikke klart å komme med noen forklaring - bortsett fra det som er søkt og urimelig - på hvordan drapsmagasinet havnet hos ham. Og det er ubestridt at revolveren har vært hos ham, sa Schitøz.

Svarteper

Han hevdet at det heller ikke er grunn til å tro på Kristin når hun sier hun ga pistoler til ekteparet .

- Kristin har beviselig hatt pistolene i besittelse. Det er for å kvitte seg med denne svarteper at hun forklarer seg som hun gjør, sa Schiøtz. Han hevdet det heller ikke var noen grunn til å tro på Kristins forklaring om drapsplanlegging på lille julaften.

- Det er rart at Kristin, som i rus har pratet om det både drap og attentat, aldri har nevnt det som skjedde på lille julaften, sa Schiøtz.

<B>MÅ FRIFINNES:</B> - Bevisene holder ikke. Per Orderud må frifinnes, sa Cato Schiøtz i sin prosedyre i går. Her i konferanse med advokat Frode Sulland. I bakgrunnen skimtes Per Orderud.