DØMT TIL FENGSEL: Christoffer Gjerstad Kihle (8) ble mishandlet til døde. Stefaren (t.v.) soner en dom på åtte års fengsel, mens guttens mor (t.h.) i lagmannsretten i dag ble dømt til halvannet års betinget fengsel for passiv medvirkning. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
DØMT TIL FENGSEL: Christoffer Gjerstad Kihle (8) ble mishandlet til døde. Stefaren (t.v.) soner en dom på åtte års fengsel, mens guttens mor (t.h.) i lagmannsretten i dag ble dømt til halvannet års betinget fengsel for passiv medvirkning. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Christoffers mor fikk redusert straff i lagmannsretten

Dommen ankes trolig til Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TØNSBERG/OSLO (Dagbladet): Christoffer Gjerstad Kihles mor er i Agder lagmannsrett dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel for passiv medvirkning til åtteåringens død i 2005.

Retten mener i utgangspunktet at straffen burde vært strengere, men har redusert den på grunn av den lange saksbehandlingstida. Mora ble frikjent på punktet om at hun burde ha visst at mishandlingen ville føre til døden, og må heller ikke betale erstatning til Christoffers far.

Vurderer anke Guttens stefar ble dømt for legemsfornærmelse med døden til følge i 2009, og lagmannsretten mener mora må ha kjent til volden.

- Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte hadde forståelse av hva som foregikk. Før problemene oppsto, ble hun beskrevet som en svært god omsorgsperson, sa dommer Reidun Wallevik da hun leste opp domsslutningen i dag.

Aktor Kjetil Baustad Egelie sier til Dagbladet at det er opp til Riksadvokaten å eventuelt anke saken til Høyesterett, mens tiltalte har tatt betenkningstid angående hvorvidt hun vil anke dommen eller ikke.

- Må ha visst Retten fokuserte blant annet på skolens bekymring for Christoffer, både når det gjaldt læring og oppførsel, og ikke minst de betydelige ressursene som skolen måtte sette inn på grunn av åtteåringen.

De finner det bevist at mora må ha visst om volden seinest etter et møte med skolen 1. februar 2005, dagen før sønnen døde, og at denne volden ville fortsette om hun ikke gjorde noe.

Lagmannsretten finner det også usannsynlig at mora ikke har hørt lyder fra Christoffers soverom da ektemannen var der inne.

I tillegg la retten vekt på at mora ser ut til å være den passive parten i forholdet til ektemannen og muligens har en svekket evne til å analysere informasjon. Retten mener også tiltalen mot henne svekkes av at sykehuset ikke reagerte på skadene da Christoffer var innlagt mellom 17. og 19. januar.

Mildere dom Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i to år og seks måneder, hvorav tre måneders ubetinget fengsel, i tråd med dommen fra Tønsberg tingrett i fjor.

- Christoffer var i en skremmende og svært vond situasjon både fysisk og psykisk og fikk ikke hjelp av de nærmeste rundt seg. Derfor veier allmennpreventive hensyn også tungt i denne saken, sa aktor Kjetil Baustad Egelie i sin prosedyre.

Moras forsvarer, advokat Thomas Randby, sa i sin prosedyre at ektemannens vold mot stesønnen ikke var noe kvinnen nødvendigvis måtte ha hatt mistanke om.

MISHANDLET TIL DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle (8) (bildet) ble funnet død i 2005. Foto: Privat
MISHANDLET TIL DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle (8) (bildet) ble funnet død i 2005. Foto: Privat Vis mer

Advokaten påpekte at verken skole, SFO, sykehuset eller noen andre fant grunn til å holde Christoffer unna stefaren. I 2009 ble han dømt til åtte års fengsel.

Skolemøte Da Christoffer døde, hadde åtteåringen et 17 centimeter langt brudd i hodeskallen, og luftveiene var tette av papir. Skadene er vurdert av rettsmedisinerne til å ha oppstått mellom en time før og så lenge som ett døgn før gutten døde. Det er ikke påvist noen entydig dødsårsak.

Dagen før hadde mora vært i et møte med skolen hvor guttens skader var tema, og hvor representantene for skolen hadde fått en mistanke om at stefaren kunne stå bak skadene.

Påtalemyndigheten mener at mora fra dette tidspunktet må ha innsett at Christoffers skader ikke var selvpåført, men at ektemannen sto bak.

Kvinnen har benektet at hun hadde noen mistanke til ektemannen. Hun tror fremdeles ikke at han gjorde det to domstoler har funnet ham skyldig i. Nå håper hun lagmannsretten vil tro henne og frifinne henne for anklagen om passiv medvirkning.

Fortsatt gift - Hun håper på at hennes forklaring blir lagt til grunn. At det var slik hun oppfattet virkeligheten, sier kvinnens forsvarer Thomas Randby til NTB.

Kvinnen er fremdeles gift med den dømte stefaren. Etter Christoffers død har de fått to barn sammen, som er tatt hånd om av barnevernet.

Under rettssaken vitnet hele hennes egen familie mot henne, og Christoffers bestemor uttalte gjentatte ganger til journalistene i salen at hun håper datteren blir dømt etter tiltalen.

Upløyd mark Det var på forhånd ventet at dommen fra Agder lagmannsrett ville bli anket - uansett utfall. Dette fordi bestemmelsen om passiv medvirkning på mange områder er upløyd mark i norsk rettspraksis.

Det er få dommer, og ingen dommer som regulerer foreldres plikt til å forhindre overgrep mot egne barn, er gått til topps i rettsvesenet.

- Både en domfellelse og en frifinnelse på dette punktet er godt egnet for en anke til Høyesterett. Spørsmålet om passiv medvirkning har vært prøvet tidligere, men ikke foreldrenes ansvar, sa aktor Kjetil Baustad Egelie til NTB før dommen falt.

- Hun er kjent med at saken kan havne i Høyesterett, men det er ikke noe vi har snakket mye om. Hun har hatt nok med å holde seg på beina, sa forsvarer Randby før domsavsigelsen.

STRENGERE PÅSTAND: Aktor Kjetil Egelie sier at det er opp til Riksadvokaten hvorvidt påtalemyndigheten vil anke saken eller ikke. Egelie la ned påstand om to og et halvt års fengsel, hvorav tre måneder ubetinget. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
STRENGERE PÅSTAND: Aktor Kjetil Egelie sier at det er opp til Riksadvokaten hvorvidt påtalemyndigheten vil anke saken eller ikke. Egelie la ned påstand om to og et halvt års fengsel, hvorav tre måneder ubetinget. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet Vis mer

Bistandsadvokat for Christoffers besteforeldre, Knut Brindem, sa til Dagbladet tidligere i dag at han håpet på en fellende dom:

- Det er best for familien at det settes et endelig punktum nå.

VURDERER ANKE: Forsvarer Thomas Randby opplyser at mora har tatt betenkningstid angående hvorvidt hun vil anke dommen eller ikke. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
VURDERER ANKE: Forsvarer Thomas Randby opplyser at mora har tatt betenkningstid angående hvorvidt hun vil anke dommen eller ikke. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet Vis mer