- Clemets bilde av skolen er feil

- Clemets bilde av den norske skolen, at vi bruker mest i verden på skole, men får middelmådige resultater, er ikke riktig. Foreldrenes opplevelse av ressursmangel er riktigere, sier SVs skolepolitiske talsmann, Rolf Reikvam.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En bedre norsk skole var SVs hovedsak i valgkampen før stortingsvalget i fjor. I går la partiet fram sine viktigste tiltak for å nå dette målet:

  • Innføring av en nasjonal minstestandard for ressurser til grunnskolen som ligger 60 prosent over dagens minstekrav. Pris: Mellom 1,5 og 2 milliarder kroner mer pr. år.
  • En tilskuddsordning til opprustning av skolebygg fordi den låneordningen Stoltenberg-regjeringen innførte, blir for dyr for mange kommuner. Pris: 2,5 milliarder kroner i inneværende fireårsperiode, til sammen 10 milliarder kroner.

En sammenheng

Ifølge utdanningsminister Kristin Clemet er det ikke mer penger norsk skole først og fremst trenger, men mer fokus på kvalitet. SV har gått gjennom stort sett det samme nasjonale og internasjonale materialet som det Clemet bygger på, men har kommet til en annen konklusjon:

- Clemets bilde av norsk skole er ikke riktig. Det er en sammenheng mellom økte ressurser og bedre kvalitet, sier Reikvam.

Ikke nok penger

Ifølge rapporten SV har utarbeidet, bruker Norge omtrent like mye på skolen som våre naboland Sverige og Danmark. De viktigste årsakene til at Norge ligger høyt på OECD-statistikken over ressursbruk på skolen, er ifølge Reikvam og SV at vi har så mange udelte og fådelte skoler med få elever pr. lærer.

SV avviser at det er nok penger i norsk skole. De viser til Læringssenterets oppsummering av rapportene fra de statlige utdanningskontorene om den økonomiske situasjonen i grunnskolen. Der heter det bl.a. at den trange kommuneøkonomien rammer skoleverket hardt i form av nedskjæringer.

Dilemma

Reikvam er ikke enig i at SV med sitt forslag tar et langt steg i retning ytterligere statsstyring av kommunene ved å begrense deres handlefrihet.

- Men det er et dilemma. Derfor er det et absolutt krav fra SV at vårt forslag til minstestandard må følges opp med mer penger fra Stortinget.

Reikvam tror ikke de hittil uavklarte mlliardkostnadene som følge av barnehageforliket mellom Ap, Frp og SV vil gjøre det vanskelig for SV å få oppslutning i Stortinget om partiets skolepakke.