Clemets kvalitet

For noen dager siden ble min femårige sønn skrevet inn på skolen. Bygningen er stengt på grunn av muggsopp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VI STO DER, et hundretall foreldre, ute på skoleplassen. Vi fulgte femåringene våre til innskriving på Høybråten skole nord i Oslo. Selve innskrivingen foregikk i en midlertidig brakkerigg. Ved siden av brakkene står den ene av de to store skolebygningene stengt. Det har den gjort i noen år allerede, og ingenting tyder på at den blir fjernet med det første. Trolig vil skolebygningen stå tom og soppen gro i nærmere ti år før en ny skole er bygd.

DET ER IKKE vanskelig for noen å tenke seg hva som var tema for samtalene som ble ført der foreldre samlet seg i grupper på skoleplassen. Høyre vil at man skal være opptatt av kvaliteten i skolen, men det snakket ingen om. Det var heller ingen som sa noe om gleden og forventningene ungene har før de skal begynne - eller det gode læringsmiljøet som de ansatte på Høybråten skole klarer å lage tross midlertidige lokaler. Nei, det handlet om politiske løftebrudd og særlig Høyres. Og ikke bare det: når en står der og ser at store deler av skolen er forfalt, blitt helseskadelig og ubrukelig, forfaller også den generelle tilliten til det politiske systemet. Da går samtalen raskt over fra skolen til hullene i asfalten og om bestemoren som ikke får hjemmesykepleie. En skole med sopp undergraver tilliten til velferdssamfunnet og viljen til å være med på å finansiere det.

TIDLIGERE DENNE UKA holdt Kristin Clemet et foredrag om kvaliteten i skolen. Hennes kollega fra Høyre, kommunalminister Erna Solberg, gjorde det samme. Hele deres argumentasjon og all statistikk de tar i bruk ser ut til å ha én hensikt: å vri oppmerksomheten bort fra behovet for mer penger. "Kvalitet i skolen" er det nye trylleordet som skal dekke til at Høyre og regjeringen ikke kommer til å sørge for mer penger. Pengene er allerede lovet bort til skattelette.

Clemets foredrag om kvalitet var interessant og fungerte godt i de ærverdige lokalene hvor Polyteknisk forening holder sine møter. Hadde hun holdt foredraget i aulaen på Høybråten skole eller andre skoler der elendigheten er synlig, hadde det hele framstått som en dårlig vits.

HUN HAR ÅPENBART en del poenger når hun stiller spørsmål om skolen er organisert på en god nok måte og om pengene kan brukes bedre. Det er en ideologisk kamp i skolen. Lærerne ønsker ikke evalueringen som Clemet og foreldrene vil ha. Kommunene driver i noen grad utpressing av staten som de vet har en uanstendig stor pengebinge. Og det er utvilsomt riktig at engasjerte lærere er viktigere enn flotte bygninger. Derfor er det bra at søkningen til lærerutdanningen er blitt bedre. Det skyldes høyere lønn, men også at mer usikre økonomiske tider fører til at flere velger trygge yrker.

MEN DETTE ER uinteressant for barn og foreldre når de møter en skole som forfaller. Etter fjorårets valgkamp hvor Høyre svartmalte forholdene i norsk skole og helt bevisst ga inntrykk av at de ville sørge for mer ressurser, kan ikke Erna Solberg og Kristin Clemet skylde på kommunene. Alle oppfatter det med rette som rene bortforklaringer. Det er dessuten ikke sant at skolen ikke trenger mer penger. I dag legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Der kommer det noen slanter til skoleforskning, men det kommer ingen ytterligere satsing på skolen.

BÆREBJELKEN i Bondevik-regjeringens skolepolitikk er at ingenting skal koste mer penger. Clemet tror på en slags dynamisk skolepolitikk: At sammenlikning av skoler og offentliggjøring av enkeltskolenes resultater skal føre til at de dårlige skolene skal strekke seg for å bli bedre. Og at konkurranse fra flere privatskoler skal føre til at de offentlige uten mer penger gjør en bedre jobb.

I et brev til Høyres leder Jan Petersen under valgkampen i fjor mente imidlertid Bondevik at mer penger må til: "Jeg synes Høyre i sin skolepolitikk altfor ensidig legger vekt på eksamener, kunnskapstester osv. Det er ikke først og fremst dette som fremmer læring og bedre kvalitet," skrev han. For en ukes tid siden sto Bondevik fram på pressekonferanse og erklærte at det skulle bli slutt på all mobbing i skolen i løpet av noen får år. Oppgaven skulle naturligvis lærerne som allerede er i skolen ta seg av. - Og dette koster jo ikke penger, sa Bondevik med et tilfreds smil.