- PLANLEGGER UNNTAKSTILSTAND: Det er steget Donald Trump nå vil gå til for å få en grensemur, skriver CNN. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin
- PLANLEGGER UNNTAKSTILSTAND: Det er steget Donald Trump nå vil gå til for å få en grensemur, skriver CNN. Foto: AP Photo/Jacquelyn MartinVis mer

CNN: - Trump planlegger unntakstilstand

Det hvite hus utarbeider et utkast der Donald Trump erklærer nasjonal unntakstilstand langs grensa mot Mexico, med 7 milliarder dollar til en mur, melder CNN.

Donald Trump har «truet» med å erklære nasjonal unntakstilstand for å få på plass de 5,7 milliarder dollar til grensemuren demokratene nekter å gi ham. Konflikten virker helt fastlåst.

CNN skriver seint torsdag kveld at de har sett dokumenter, og ut ifra dem vurderer de det dit hen at Det hvite hus er i ferd med å gjøre realitet av dette.

Trumps rådgivere skal fortsatt være delt i synet på saken, men Det hvite hus har altså gått videre med å skissere planene for hvordan alternative planer kan omgå Kongressen.

- Den enorme mengden fremmede som ulovlig kommer inn i USA hver dag, er en direkte trussel mot sikkerheten til vår nasjon og utgjør et nasjonalt krisetilfelle, heter det blant annet i utkastet til presidentens erklæring.

Oppdatert i forrige uke

- Derfor vil jeg nå, Donald J. Trump, med myndigheten jeg fikk fullmakt til ved grunnloven og USAs lover, inkludert den nasjonale loven om unntakstilstand, herved erklære at en nasjonal unntakstilstand eksisterer ved den sørlige grensen til USA, heter det i utkastet.

En ansatt i administrasjonen opplyser til CNN at papirene sist ble oppdatert i forrige uke.

Ifølge alternativene som vurderes kan administrasjonen komme til å kreve 681 millioner dollar fra statskassen, 3,6 milliarder dollar fra reserver satt av til militære konstruksjoner, 3 milliarder dollar fra Pentagons ikke-militære byggefond og 200 millioner dollar fra departement for innenlandssikkerhet.

Forsvarsdepartementet henviser forespørsel om kommentar til Det hvite hus, som så langt ikke har besvart CNNs spørsmål i saken.

Dette er unntakstilstand

USA er nå inne i tidenes lengste «shutdown» - nedstengningen teller nå 33 dager. Den har ført til at 800 000 statsansatte ikke har fått lønn på over en måned, selv om de fleste av dem fortsatt må møte opp på jobb.

For mange er følgene dramatiske. Men Trump ser ikke ut til å la seg rikke, og nekter å gi seg før han får denne grensemuren han lenge har ønsket seg.

Hvis en nasjon er i unntakstilstand, er landets alminnelige lover midlertidig satt ut av kraft. Det skal skje om landets ytre eller indre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller andre ekstraordinære kriseforhold.

Ved unntaktstilstand får også regjeringen ofte en fullmakt til å gjøre tiltak som er utenfor eller i strid med gjeldende lov.