CO{-2}-avgift på fly

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen tar i Aftenposten fredag til orde for å innføre CO{-2}-avgift på flytrafikk.

Han konstaterer at økt konkurranse i lufta har ført til mye mer flytrafikk og dermed mer forurensning. Men han vil ikke

medgi at det er konkurransen det er noe galt med. For konkurranselovgivningen må effektiv bruk av samfunnets ressurser være det bærende prinsipp. Ifølge Eggum Johansen vil en aktiv konkurransepolitikk bidra til å opprettholde og utvikle

markeder som fungerer.

Innføring av CO{-2}-avgift på flyreiser vil ikke være konkurransevridende, men vil nødvendigvis gjøre flyreiser dyrere. Det vil bety at forurenseren – flyselskapet og flypassasjeren – betaler, hvilket er et godt prinsipp. Men vi vil advare mot at

endring av skattene i miljøriktig retning resulterer i økt skatte- og avgiftstrykk totalt. Da vil ikke miljøskatter få nødvendig oppslutning. Grønn skatt må være resultat av en omlegging hvor myndighetene bruker skattesystemet til å påvirke vår atferd i mer miljøriktig retning, ikke til å skattlegge oss hardere.