Condi besøker gulag

USAs utenriksminister inviterer allierte ut i ei juridisk hengemyr der hun fortjener å plaske ensom omkring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I SIN SISTE bok forteller senator John McCain om en av sine fangevoktere i Vietnam. McCain sto svinebundet med stramme tau. En natt denne vokteren var på vakt, kom han og løsnet tauet litt. Da vakta nærmet seg slutten, kom vokteren og strammet det igjen. De to kunne ikke snakke sammen, men med støvletuppen tegnet vokteren et kors som han straks visket ut igjen, på bakken. Med 90 mot 9 stemmer støttet McCains kolleger i Senatet lovtillegget han har utarbeidet der amerikanske myndigheter forbys å behandle fanger «grusomt, nedverdigende eller umenneskelig». Siden populariteten til president George W. Bush nå er lavere enn for noen tidligere president, ser det ut til at visepresident Dick Cheney mislykkes med å stanse lovtillegget i Representantenes hus. Det kan faktisk bli vedtatt. Da har presidenten selv truet med å legge ned veto.

DET ER IKKE så vanskelig å forstå at utenriksminister Condoleezza Rice har trøbbel på sin rundreise i Europa med å vinne gehør hos land og folk som trodde menneskerettighetene og rettsstatens prinsipper er en sentral del av grunnmuren i vår felles, vestlige sivilisasjon.«Vi må tilpasse oss», sier utenriksminister Rice og begrunner de ikke nærmere spesifiserte tilpasningene med at terrorister ikke passer inn i verken sivile eller militære rettssystemer. Essensen i hennes argumentasjon er at terrorister må arresteres på mistanke, før de får sjanse til å begå sine forbrytelser som «kan koste tusener av mennesker livet». Ut fra denne besnærende logikken må de mistenkte holdes innesperret på ubestemt tid siden de ikke kan stilles for en domstol og dømmes etter vanlige kriterier med bevisførsel og rett til et kvalifisert forsvar for en uavhengig domstol som dømmer etter en kjent og vedtatt lov. De er jo tatt før de har gjort noe. Hvis det er de riktige som er tatt, da. De andre, som ikke en gang hadde planer, har bare hatt alvorlig uflaks.

DENNE MARERITTAKTIGE, juridiske sump er direkte i strid med alt fra den amerikanske grunnloven, via hele bunken internasjonale traktater og konvensjoner, og ned til straffeprosesslovene i vestlige demokratier enten de følger britisk, fransk eller amerikansk modell. «A nation by law», «en nasjon tuftet på loven», som betyr individets forsvar mot overgrep fra alle slags myndigheter, er selve fundamentet for den amerikanske statsdannelsen. Enhver har rett på «sin dag i domstolen» der individet kan argumentere sin sak og bli dømt eller frikjent av likemenn.Condoleezza Rice har nå på nytt klargjort at ikke noe av dette gjelder for den kategorien som amerikanske myndigheter stempler som «illegal combattants», eller «ulovlig stridende» i norsk oversettelse.

DISSE FANGENE kan ikke fraktes til USA. De må ikke få sette foten på amerikansk jord. USAs grunnlov skiller nemlig ikke mellom amerikanere og andre folk. Den slår fast at alle mennesker som befinner seg på amerikansk område har alle rettigheter som er nedfelt i grunnloven. Det er hovedgrunnen til at USA under president George W. Bush har behov for et gulag-system rundt om i verden. Det første gulag ble anlagt på basen ved Guantanmo Bay på Cuba som USA har til leie i hundre år. Men presidenten tapte i Høyesterett, og selv disse fangene fikk en viss adgang til forsvarere og amerikansk rettspleie. President Bush sier at «vi torturerer ikke», og utenriksminister Rice benekter at USA flyr fanger rundt omkring i Europa og andre deler av verden slik at de kan bli torturert. Det er en finsiktet uttalelse som ikke benekter at fanger flys omkring, bare at de ikke flys omkring for å tortureres. Definisjonen av hva som er tortur, er gjort så smal at en rekke av de mishandlingsteknikker som var tortur da gamle KGB og latin-amerikanske gorilla-generaler praktiserte dem, ikke lenger rammes. Vannbretting, for eksempel der fangen reimes på et brett og senkes ned i vann slik at han tror han drukner, er nå en akseptabel forhørsmetode.Condoleezza Rice vil ha allierte med seg ut i denne juridiske hengemyra. Det bør hun ikke få, og Norges utenriksminister Jonas Støre har for vår del begynt lovende i sin aviskronikk før helga.