ConocoPhillips svarer legene med advokat

Skadde oljearbeidere kan tape millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) To norske sykehus frykter nå at syke oljearbeidere kan miste yrkesskaderettigheter fordi oljeselskapet ConocoPhillips har vært tilbakeholdne med informasjon. I verste fall kan dette bety at syke oljearbeidere går glipp av millioner av kroner i erstatning.

Oljeselskapet har nektet sykehusene å snakke med selskapets eksperter, og har krevd at alle spørsmål må gå gjennom selskapets advokat. Dette krever ikke andre oljeselskaper.

- Vi har oversendt alle relevante opplysninger, sier oljeselskapet til Dagbladet.no.

Arbeidsmedisinere ved Haukeland Universitetssykehus og Sykehuset Telemark har allerede hatt et knippe tidligere Ekofiskarbeidere til yrkesmedisinsk utredning. Så langt har fire tidligere oljearbeidere fått erklæring som sier at helseproblemene deres er yrkesrelaterte, mens fire andre har fått negativ konklusjon.

De arbeidsmedisinske ekspertene tør ikke utelukke at flere skadde kunne ha fått positiv arbeidsmedisinsk spesialisterklæring, dersom sykehusene hadde hatt bedre tilgang på informasjon om kjemikaliene de tidligere oljearbeiderne ble utsatt for.

- Vi har ikke fått noen fullgod oversikt over kjemikalieeksponeringen de tidligere Ekofiskarbeiderne har vært utsatt for. I ytterste konsekvens kan dette medføre at folk som egentlig skulle ha fått godkjent yrkesskade, får avslag, sier konstituert seksjonsoverlege Anne Kristin M. Fell ved Sykehuset Telemark til Dagbladet.no.

- Får ikke tilgang på eksponeringsinformasjon

13. oktober sendte yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus brev til ConocoPhillips hvor det klages over for dårlig tilgang på eksponeringsdata fra oljeselskapet.

FØLER SEG SVIKTET: Tidligere Ekofiskarbeidere Jan Terje Biktjørn (t.v), Harald Kristensen og Viggo Hortmann legger ikke skjul på at de føler seg sviktet av sin egen bedrift. Foto: Jan Dahl
FØLER SEG SVIKTET: Tidligere Ekofiskarbeidere Jan Terje Biktjørn (t.v), Harald Kristensen og Viggo Hortmann legger ikke skjul på at de føler seg sviktet av sin egen bedrift. Foto: Jan Dahl Vis mer

«Et hovedproblem ved disse sakene har hittil vært å få tilgang til eksponeringsinformasjon fra ConocoPhillips Norge... I øyeblikket får vi bare svar på spesifikke spørsmål idet sakene skal gå gjennom selskapets advokat,» heter det i brevet.

Sykehuset levner liten tvil om at den mangelfulle giftinformasjonen fra ConocoPhillips kan føre til at skadde oljearbeidere blir frarøvet sine rettigheter.

«Denne informasjonen er til dels ufullstendig i forhold til avdelingens oppgave å vurdere årsakssammenhengen mellom eksponering i arbeid og sykdomsutvikling i behandling av saken både i forhold til trygden og til private forsikringsselskaper.»

- Vi er bundet av den informasjonen vi får tak i og konkluderer på bakgrunn av denne og generell eksponeringslitteratur, sier avdelingssjef Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Aasen avviser at brevet er ment som kritikk av ConocoPhillips, noe han også understreker i et senere brev til selskapet 27. oktober. Videre sier Aasen at han ser fram til et møte med ConocoPhillips i den tro at selskapet vil gjøre sitt beste for å bidra med informasjon som arbeidsmedisinerne savner.

- Vi er først og fremst opptatt av at all tilgjengelig informasjon kommer fram, slik at de tidligere oljearbeiderne kan få sakene sine belyst på best mulig grunnlag. Derfor søker vi å optimalisere kommunikasjonen med ConocoPhillips, sier Aasen som synes det har vært «spesielt» å måtte forholde seg til selskapets advokat.

- En annen kultur

- ConocoPhillips er et amerikansk selskap og har muligens en annen kultur enn hva vi er vant med fra norske industriselskaper, sier Aasen.

ConocoPhillips svarer legene med advokat

Avdelingsoverlegen forventer også at de får tilgang på datamateriale som i dag er hemmeligstemplet.

- Det er ConocoPhillips som sitter med nøkkelen til den informasjonen som for eksempel ligger hos Universitetet i Bergen, sier Tor B. Aasen.

Enkelte tidligere oljearbeidere, for eksempel blodkreftrammede Lars Ivar Randen, har allerede fått negativt utredningsresultat fra Haukeland. Tor Aasen lover at sykehuset vil vurdere enkeltsaker på nytt, dersom nye, relevante eksponeringsdata kommer fram.

- Dette er elementær rettssikkerhet, slik jeg ser det.

Svært kritiske

Konstituert seksjonsoverlege Anne Kristin M. Fell ved Sykehuset Telemark har gjort ConocoPhillips oppmerksom på at de stiller seg bak klagebrevet fra yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Arbeidsmedisineren forteller at ConocoPhillips hindrer dem i å ha direkte kontakt med selskapets yrkeshygieniker Trond Magne Schei.

- Vi er blitt henvist til ConocoPhillips advokat. Derfor har det tatt fryktelig lang tid å få de opplysninger vi har etterspurt. Selskapet har heller ikke villet hjelpe oss med å komme i kontakt med tidligere arbeidskolleger av de skadde som kunne ha fortalt oss om eksponeringsforholdene, forteller Anne Kristin M. Fell.

Seksjonsoverlegen sier ConocoPhillips er alene om å tviholde på eksponeringsdata på denne måten.

- Andre selskaper gir oss tilgang når vi ber om det. ConocoPhillips måte å håndtere dette på er uvant og tungvindt for oss, sier Fell.

Dette krever sykehusene

De arbeidsmedisinske avdelingene i Skien og i Bergen har reist følgende krav til ConocoPhillips:

 • Sykehusene vil ha et møte med selskapet om videre informasjonstilgang.
 • De vil ut på befaring på eldre Ekofiskinstallasjoner og ønsker at deres fagfolk får kontakt med aktuelle arbeidere som kjenner arbeidsforholdene.
 • Sykehusene ønsker frigivelse av hemmelighetsstemplet informasjon. Blant annet har Universitetet i Bergen lagret relevant data som sykehusene må ha tillatelse fra ConocoPhillips for å få innsyn i.

  Til sist i brevet fra 13. oktober truer arbeidsmedisinerne ConocoPhillips med myndighetene dersom selskapet ikke åpner informasjonsslusene:

  «Som kjent har Petroleumstilsynet og Trygdeetaten hjemmel for å rekvirere denne typen opplysninger fra selskapene, men det vil være ønskelig at nødvendig informasjonsutveksling kan skje uten at vi behøver å gå omveien via disse instanser.»


  - Har oversendt alle relevante opplysninger


  ConcoPhillips bestrider på det sterkeste at selskapet tilbakeholder relevante eksponeringsdata om tidligere Ekofiskansatte som nå fremmer yrkesskadesak.

  - Vi samarbeider og vil gi relevant informasjon, sier informasjonssjef Ingvar Solberg i ConocoPhillips til Dagbladet.no.

  Selskapet har foreløpig fått henvendelser fra Haukeland Universitetssykehus knyttet til seks tidligere Ekofiskarbeidere med spørsmål om arbeidshistorikk og eksponeringsforhold.

  - Vi har oversendt alle relevante opplysninger i disse seks sakene, framholder Solberg.

  At de arbeidsmedisinske avdelingene har måttet forholde seg til advokat i steden for å være i åpen dialog med fagfolk i ConocoPhillips, forklarer Solberg med at det har vært ønskelig med en person i en koordinerende rolle for å «sikre effektiv behandling og god oversikt over sakene».

  ConocoPhillips har invitert sykehusene til et heldagsmøte i desember. Selskapet stiller med både helseavdeling og folk fra verneombudsordningen. Petroleumstilsynet, trygdemyndighetene (NAV) og Statens arbeidsmiljøinstitutt vil også delta på dette møtet.

  - Vi er udelt positive til dette møtet, og håper det kan bidra til å bedre kommunikasjonen og øke forståelsen, sier Ingvar Solberg.

FIKK NEI: Haukeland Universitetssykehus har ikke funnet gode nok bevis for at blodkreftrammede Lars Ivar Randen ble syk av arbeidet på Ekofisk.
<B>FIKK JA: Sykehuset Telemark mener helseproblemene til Jan-Erik Tandberg er forårsaket av jobben på Ekofisk.
<B>GRISEJOBB: Rengjøring av oljeførende rør krever i dag tungt verneutstyr. Tidligere holdt det med hjelm og handsker.
BORING Bildet viser boring på Ekofisk på 90-tallet.