ConocoPhillips tvinges til å frigi giftdokumenter

- Har ikke overholdt informasjonsplikten, fastslår statlig klagenemnd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) 3. juli mottok de syke oljearbeiderne fra Ekofisk, som til nå teller over 130 personer, særdeles godt nytt.

Advokatfirmaet Norman & Co hadde, på vegne av skadegruppa, klaget inn ConocoPhillips for brudd på Miljøinformasjonsloven, og vedtaket i Klagenemnda for miljøinformasjon er krystallklart:

ConocoPhillips gis frist til 1. september til å legge fram giftinformasjon som selskapet har nektet å gi fra seg.

De syke oljearbeiderne har store problemer med å få den ødelagte helsa godkjent som yrkesskade, nettopp fordi de arbeidsmedisinske utrederne mangler tilstrekkelig informasjon om hvilke giftnivåer oljearbeiderne er blitt utsatt for på jobb i Nordsjøen.

«Særlig tvangsgrunnlag»

Nå krever klagenemnda at oljeselskapet legger fram følgende dokumentasjon:

•Referater fra HMS-møter (safetymøter) fra hver enkelt plattform på Ekofisk.

•Samtlige målinger fra Ekofisktanken (Tank 2/4) vedrørende H2S-gass (hydrogensulfid), kvikksølv og benzen.

MÅ TVINGES: Klagenemnda for miljøinformasjon krever at ConocoPhillips gir fra seg giftinformasjon fra Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Foto: Privat, Norsk Oljemuseum/Husmo
MÅ TVINGES: Klagenemnda for miljøinformasjon krever at ConocoPhillips gir fra seg giftinformasjon fra Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Foto: Privat, Norsk Oljemuseum/Husmo Vis mer

•Samtlige rapporter tilsvarende «Eksponering av benzen i C-12 og C-22 modulen 2/J» utarbeidet 250402 - uavhengig av hvilke anlegg på Ekofiskfeltet de respektive rapportene er tatt.

«Vedtaket er endelig og kan ikke påklages», heter det i klagenemdas konklusjon.

Det går også klart fram at selskapet ikke kan la være å bøye seg for vedtaket, uten alvorlige konsekvenser:

«Vedtaket regnes som særlig tvangsgrunnlag etter lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) kapittel 13 og kan bringes inn for domstolene.»

- Knallbra

Ildsjelene i skadegruppa, Jan Terje Biktjørn og Jan-Erik Tandberg ser vedtaket som en viktig seier i sin og kollegenes kamp for godkjent yrkesskade.

- Dette er en veldig viktig avgjørelse. Å få fram opplysninger om eksponeringen vi er blitt utsatt for er alfa og omega for både oss og arbeidsmedisinerne som utreder oss, sier giftskadde Jan Terje Biktjørn.

- Vedtaket i klagenemnda er knallbra. Nå kan vi få ut vesentlig informasjon om eksponeringen på Ekofisk. Egentlig er det helt vanvittig at denne form for statlig tvang må til for at selskapet skal gi ut giftinformasjon. Den dagen vi ble sjuke, trodde vi faktisk at firmaet ville hjelpe oss. Slik ble det dessverre ikke, sier tidligere oljearbeider Jan-Erik Tandberg.

ConocoPhillips tvinges til å frigi giftdokumenter

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen, som representerer oljearbeiderne, er svært fornøyd med vedtaket som han betegner som «grundig, gjennomarbeidet og velfundert».

- Nemnda gir oss medhold i det vi har argumentert for i to år, og som ConocoPhillips hardnakket har motarbeidet, sier Ambjørndalen.

- Kan ikke leve med vedtaket

Selv om vedtaket i klagenemnda er «endelig og kan ikke påklages» vil ikke ConocoPhillips gi seg uten sverdslag.

Oljeselskapet kjemper fortsatt innbitt for å slippe å gi fra seg giftinformasjon fra Ekofiskfeltet, og har leid inn advokatfirmaet Wikborg og Rein som 20. juli sendte Klagenemnda for miljøinformasjon en anmodning om å omgjøre vedtaket.

«CPS (ConocoPhillips Skandinavia journ. anm.) er av den oppfatning at vedtaket er ugyldig(...)CPS/rettighetshaverne i produksjonslisens 018 kan ikke leve med et slikt vedtak», heter det i omgjøringsbegjæringen fra oljeselskapet.

ConocoPhillips skriver også at de trolig vil ta saken til domstolene dersom nemnda ikke omgjør sitt vedtak.

- Når det gjelder forespørselen som er sendt til Klagenemnda for miljøinformasjon, så har vi bedt om at de omgjør vedtaket. Vi vurderer den informasjonen som er etterspurt til å ha liten relevans i denne saken i forhold til det arbeidet som pågår og informasjon som er allerede tilgjengelig. Vi avventer nå svar fra klagenemnda, sier informasjonssjef Ingvar F. Solberg i ConocoPhillips.

Advokat Ambjørndalen klarer ikke skjule sin frustrasjon over at selskapet søker vedtaket omgjort.

- Jeg blir litt matt. Såvel de syke og skadde som etterlatte enker og barn sitter nødvendigvis og lurer på hva denne vrangviljen skyldes, og hvorfor ConocoPhillips ikke kan sende fra seg informasjon de selv hevder ikke har noen betydning, sier Kjell Inge Ambjørndalen.

Klagenemndas sekretær Kari H. Buvik opplyser om at et vedtak bare kan omgjøres dersom nemnda har begått lovmessige feil i behandlingen av klagesaken. Nemnda har nå sendt selskapets omgjøringsbegjæring til skadegruppas advokat for kommentar. Nemnda tar sikte på å komme med sin avklaring i løpet av september.

OLJESKADDE: Jan Terje Biktjørn (t.v) og Harald Kristensen er blant de mange tidligere Ekofisk-arbeiderne som nå fremmer yrkesskadesak.
GIFTHÅND: Jan Terje Biktjørn har fått godkjent hudproblemene han fikk på Ekofisk som yrkesskade.