Sykehusstriden i Vest-Finnmark:

Da livet til Mina sto på spill, var et sykehus avgjørende.
- Galskap at det ikke er gjort en utredning

For lokalpolitikerne og lokalbefolkningen er kampen om sykehus med akutt-tilbud til Alta langt fra over. 

TUNG PUST: Etter en RS-virusinfeksjon i februar har Mina på fire og en halv måned vært plaget med barneastma og har vært mye tett og tungpusta. Oppfølgingen må skje ved sykehuset i Hammerfest, som ligger 15 mil unna. Det er vedtatt at et nytt sykehus skal bygges i Hammerfest og hvorvidt Alta kommune kunne vært et alternativ for plassering, har aldri blitt skikkelig utredet. - Det er veldig skremmendes, sier moren. Foto: Privat
TUNG PUST: Etter en RS-virusinfeksjon i februar har Mina på fire og en halv måned vært plaget med barneastma og har vært mye tett og tungpusta. Oppfølgingen må skje ved sykehuset i Hammerfest, som ligger 15 mil unna. Det er vedtatt at et nytt sykehus skal bygges i Hammerfest og hvorvidt Alta kommune kunne vært et alternativ for plassering, har aldri blitt skikkelig utredet. - Det er veldig skremmendes, sier moren. Foto: Privat Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Hver gang Mina på fire og en halv måned må på oppfølging på sykehus, annenhver måned, må familien ta en hel dag fri fra jobben og reise til sammen 30 mil frem og tilbake.

OKSYGEN: Mina ble bleik og tungpusta og mangla oksygen. Her får hun tilførsel av oksygen. Foto: Privat
OKSYGEN: Mina ble bleik og tungpusta og mangla oksygen. Her får hun tilførsel av oksygen. Foto: Privat Vis mer

- Det er galskap. Ingen andre steder i landet ville folk godtatt at det skal brukes så mange milliarder uten å konsultere og uten å bruke rapportene som er gjort. Hvorfor skal vi ta til takke med det?, spør Kathrine Jakobsen, moren til Mina.

Hendelser som at det tok tre og en halv time å få Mina på sykehus da hun fikk RS-virusinfeksjon i februar, har opphetet debatten om hvor det nye sykehuset i Vest-Finnmark skal plasseres - i Alta eller Hammerfest.

Måtte kaste seg i bilen

Sist helg ble Mina dårlig igjen og måtte på sykehus. Da tok det seks timer fra moren for andre gang den dagen tok Mina med med til legevakten, fordi hun var tungpusta og bleik, og til de var på plass på Hammerfest sykehus.

- De var veldig underbemanna. Hadde det vært et voksent menneske som måtte vente med oksygentilførsel på legevakten i flere timer, så hadde det vært noe annet. Men her var det en liten baby, sier Jakobsen.

Hun sier det har blitt mye oppstandelse i Alta etter at saken med Mina ble offentlig, og at det i ettertid har kommet fram flere negative forhold med helsetilbudet i området. Blant annet at da Mina måtte hentes med ambulansebåt, førte dette til at nabokommunen Loppa stod uten lege på vakt i fem timer.

- Det er også flere i helsevesenet som har sagt til oss at det er bra vi har satt fokus på saken, fordi de er bundet av taushetsplikten og derfor er det bare vi som opplever ting som kan fortelle, sier Jakobsen.

Ingen tar ansvar

Ingen vil ta på seg ansvaret for at det ikke er gjort en konsekvensutredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Helse Nord viser til Finnmarkssykehuset, Finnmarkssykehuset viser til departementet og departementet viser til Helse Nord.

OMBYGGING: Alta helsesenter skal ombygges og utvides til Alta nærsykehus, uten akutt-tilbud. Foto: Finnmarkssykehuset
OMBYGGING: Alta helsesenter skal ombygges og utvides til Alta nærsykehus, uten akutt-tilbud. Foto: Finnmarkssykehuset Vis mer

I Finnmark er det i dag to sykehus, ett i Hammerfest i vest og Kirkenes i øst.

Det er vedtatt at det nye sykehuset i Vest-Finnmark skal bygges i Hammerfest, og skal erstatte det nåværende sykehuset som er gammelt og slitt.

Kostnadsrammen på de to tomtealternativene som vurderes er beregnet til å være i underkant av 2,2 milliarder kroner.

NEGATIVT: Kathrine Jakobsen, her sammen med mannen Jørn Tore Larsen, sier alle hun kjenner har en form for negativ erfaring med helsevesenet i Alta. Enten at de har opplevd noe selv, eller kjenner noen som har det. Foto: Privat
NEGATIVT: Kathrine Jakobsen, her sammen med mannen Jørn Tore Larsen, sier alle hun kjenner har en form for negativ erfaring med helsevesenet i Alta. Enten at de har opplevd noe selv, eller kjenner noen som har det. Foto: Privat Vis mer

I Alta er det igangsatt et arbeid med å etablere Alta nærsykehus, som er et samarbeid mellom kommunen og helseforetaket. Det skal realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter, men det skal ikke inneholde et akutt-tilbud. Dette prosjektet er nå i sluttfasen av planleggingen, og byggestart er i mai.

- Det eneste som blir annerledes for oss med Alta nærsykehus er at vi slipper å ta en hel dag fri fra jobben for en undersøkelse som tar 15 minutter. Skal vi behandles må vi uansett til Hammerfest eller Tromsø, mener Jakobsen.

Rapport i regi av Alta kommune

Helseminister Bent Høie og administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, har bekreftet at den somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast.

- I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest, vil de nasjonale kravene til planlegging bli fulgt. Men de stiller ikke krav om at en skal vurdere flytting til en annen by, skriver Bent Høies (H) statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til Dagbladet.

Det ble ikke gjort en konsekvensutredning før det ble bestemt at sykehuset skulle bli i Hammerfest. Alta kommune valgte da selv å legge oppdraget ut på anbud, slik at det ble gjennomført en konsekvensutredning i Vest-Finnmark. Det ble gjort av Oslo Economics.

NYTT SYKEHUS: Det slitte sykehuset i Hamemrfest skal erstattes. Det er vedtatt at det nye bygget blir reist i Hammerfest, det skaper frustrasjon i Alta. Foto: Finnmarkssykehuset
NYTT SYKEHUS: Det slitte sykehuset i Hamemrfest skal erstattes. Det er vedtatt at det nye bygget blir reist i Hammerfest, det skaper frustrasjon i Alta. Foto: Finnmarkssykehuset Vis mer

- Hvorfor ble det slik at Alta måtte gjøre dette selv?

- Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å utrede sykehustilbudet i sin region, svarer statssekretæren.

Når Dagbladet kontakter Helse Nord viser de til at det er Finnmarkssykehuset som må svare på spørsmål rundt dette. Finnmarkssykehuset HF er en del av Helse Nord RHF.

- Finnmarkssykehuset må forholde seg til oppdraget om å tilby spesialhelsetjenester i Finnmark innenfor den rammen vi er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, sier Ivar Greiner kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.

Ble ikke tatt hensyn til

Fakta:

  • Innbyggere i Alta: 20 446
  • Innbyggere i Hammerfest: 10 527
  • Alta nærsykehus realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.
  • Nye Hammerfest sykehus er planlagt med 90 senger, 42 poliklinikk- og spesialrom og 9 rom for røntgen og radiologi. Foreløpig står det mellom to tomtealternativer. Idéfasen startet opp i mars 2016. Planlagt byggestart er 2019.

    Kilde: Finnmarkssykehuset/SSB

Med Oslo Economics’ arbeid med rapporten var målet å vise hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv kan være fordelaktig.

Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen.

Oslo Economics utførte en tilsvarende utredning i Møre og Romsdal da det skulle avgjøres om sykehuset skulle plasseres i Molde eller Kristiansund.

I Møre og Romsdal ble det som kom fram i Oslo Economics-rapporten det som ble endelig vedtatt, mens i Vest-Finnmark ble ikke konklusjonen tatt hensyn til.

Høie har vist til at årsaken er at sykehusstrukturen står fast og vist til usikkerheten rundt denne rapporten. Usikkerheten rundt rapporten handler om at Oslo Economics ikke fikk tilgang til relevant informasjon fra helseforetaket.

I rapporten står følgende:

«Utredningen er gjennomført uten bistand fra Finnmarkssykehuset HF eller Helse Nord RHF (med unntak av bistand til fremskaffelse av oppmøtedata). Vi har derfor måttet gjennomføre alle våre analyser kun med offentlig tilgjengelige data. Det har heller ikke vært mulig å få i stand intervju med verken ledelsen eller brukerrepresentanter ved Finnmarkssykehuset».

Finnmarkssykehuset på sin side mener at det aldri har kommet noen henvendelser fra Oslo Economics om å få tilgang på data og informasjon.

STÅR FAST: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), sier sykehusstrukturen står fast og vil ikke gjennomføre en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
STÅR FAST: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), sier sykehusstrukturen står fast og vil ikke gjennomføre en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Oslo Economics kunne fått informasjon, blant annet ved å se på det omfattende grunnlagsmaterialet for vår strategiske utviklingsplan og utredningen gjort i forkant av beslutningen om å bygge Alta Nærsykehus, sier Greiner i Finnmarkssykehuset til Dagbladet.

Ulikt vurdert

På spørsmål om hvorfor Oslo Economics ikke fikk lik tilgang på informasjon i tilfellene Møre og Romsdal og i Vest-Finnmark, og hvorfor resultatene i rapporten ikke ble sett på i like stor grad, viser helsedepartementet til at helseforetaket har ansvaret for spesialhelsetjenesten, men det har ikke kommunen.

AMBULANSE: Her blir Mina på fire og en halv måned frakta med ambulanse til sykehuset i Hammerfest. Det tar nesten to og en halv time. Foto: Privat
AMBULANSE: Her blir Mina på fire og en halv måned frakta med ambulanse til sykehuset i Hammerfest. Det tar nesten to og en halv time. Foto: Privat Vis mer

- Det er naturlig at oppdragsgiver til en utredning sørger for å gi tilgang til nødvendig informasjon. Alta kommune har ikke ansvar for spesialisthelsetjenesten. Allikevel skal de selvfølgelig få tilgang til nødvendig informasjon. Når det gjelder hvordan dette konkret skjedde, foreslår jeg at Dagbladet spør Helse Nord eller Helse Finnmark, svarer statssekretær Erlandsen i helsedepartementet.

Oslo Economics har utarbeidet rapportene, ikke for å finne frem til den beste politiske løsningen, men for å vurdere samfunnseffekter og hvilket alternativ som er mest egnet og mest bærekraftig over tid, står det i rapporten.

- Hvorfor spiller ikke dette inn på avgjørelsen som ble gjort?

- I noen tilfeller er det identifisert et behov for å samle tilbud og endre geografisk lokalisering, mens det i andre tilfeller ikke er et av alternativene, svarer hun.

Erlandsen viser til at i Finnmark er avstandene store, men det er ikke befolkningsgrunnlag for flere sykehus.

- Sykehusene i Finnmark har særlige utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk og vi ønsker ikke å gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest sykehus. Usikkerhet rundt Hammerfest sykehus rammer hele helsetilbudet i Finnmark og dermed også befolkningen, svarer statssekretæren.

- Vi trøkker på videre

Rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen, sier at det er mange år siden kravet om utredning ble stilt politisk. Siden ingen ville gjøre utredningen, bevilget kommunen penger til denne rapporten. Kommunen måtte ut med 500 000 kroner.

- Alle plasser i Nord-Norge med 10 000 innbyggere har sykehus. Lokalt er det tverrpolitisk enighet om at strukturen burde vært utredet. Derfor bestilte vi denne utredelsen fra Oslo Economics, sier Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen.

- Vi ser det som naturlig at når man skal gjøre milliardinvesteringer innen helse, så gjør man også en konsekvensutredning i forkant. Det ble ikke gjort i dette tilfellet. Da var kommunestyret i Alta veldig tydelig på at da engasjerer vi et eksternt firma til å foreta denne utredningen, sier Monica Nielsen (Ap), ordfører i Alta.

Hun legger til at utbyggingen av Alta nærsykehus blir et skikkelig løft for kommunen, men at det ikke innebærer den viktige akuttberedskapen og at beredskap i Finnmark ikke kan planlegges ut i fra forutsetninger om det skal være godt vær.

TIDEN: Ordfører i Alta, Monica Nielsen, mener tiden holder på å gå fra regjeringen. Foto: frikant.no
TIDEN: Ordfører i Alta, Monica Nielsen, mener tiden holder på å gå fra regjeringen. Foto: frikant.no Vis mer

- Vi trøkker på videre i denne saken og det som er viktig for oss er at det kommer en avgjørelse kjapt, for tiden holder på å gå fra regjeringen for å gjøre noe. For de investeringene som er bestemt i helse- og sykehusplanen kommer nå, sier hun.

Forholder seg til enigheten

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen (Ap) sier derimot at de forholder seg til hvordan Helse Nord har bestemt at sykehusstrukturen skal være.

- Alta jobber for sitt, og så har vi da både fått støtte fra Helse Nord, Helse Finnmark og helseministeren, i forhold til strukturen. Så vi har ikke hatt noen stor diskusjon i forhold til at vi har involvert oss i debatten, vi forholder oss til det som er planlagt, legger han til.

- Hva tenker du om at det ikke ble gjort en utredning i regi av helseforetaket i denne sammenheng, men i andre?

- Det er et sykehus som trenger fornying og det er Helse Nord som har håndtert det. De gjør utredninger alle veier i forhold til hva som skal være her og hva som skal være der. Jeg forholder meg til det som har blitt sagt, både forrige helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsråd Bent Høie (H) har sagt det samme. Så har Helse Nord og Helse Finnmark sluttet seg til det, svarer Jakobsen.

- Har du forståelse for at folk i Alta reagerer på at de ikke får akutt-tjeneste?

- Alle kjemper jo sikkert for sitt. Men om man flytter akutt-tjenesten fra Hammerfest er det nesten det samme folketallet i Vest-Finnmark som har utfordringer med det samme. Vi har ambulansetjeneste, luftambulanse og gode kommunikasjoner. Men uansett hvor du legger det, så er det en del av befolkningen som vil få utfordringer i et så langstrakt fylke som Finnmark, sier han.

Over 6000 personer i befolkningen har engasjert seg i en Facebook-gruppe kalt «Sykehus til Alta».

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer