KLAGET INN DAGBLADET.NO: Erling Borgen. Foto: Mette Møller/Dagbladet
KLAGET INN DAGBLADET.NO: Erling Borgen. Foto: Mette Møller/DagbladetVis mer

Dagbladet kritiseres av PFU

Borgen fikk ikke nok tilsvar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Journalist og forfatter Erling Borgen påklager Dagbladets håndtering av omtale og tilsvarsrett etter redaksjonens påstand om feilaktige opplysninger i hans bok «Fredsnasjonenes hemmeligheter». For det første mener klageren at Dagbladet burde ha gitt ham den tiden han trengte for å komme med et kvalifisert og seriøst samtidig svar på påstandene innen en nettartikkel om «Flere feil i Borgens bok» ble lagt ut. Dernest reagerer klageren sterkt på at det varslede tilsvaret han få dager senere sendte avisen, på klagetidspunktet ennå ikke var publisert.

Dagbladet påpeker at nettartikkelen klageren viser til, var ledd i en løpende debatt rundt hans bok. Dessuten viser redaksjonen til at artikkelen inneholdt klagerens uttalelse om at eventuelle feil i boken ville bli rettet i senere utgaver, uten at det rokket ved hans hovedbudskap. Videre anfører avisen at klageren på dette tidspunktet allerede hadde fått komme samtidig til orde i tidligere redaksjonelle artikler, foruten å ha hatt tre tilsvar uredigert på trykk. For øvrig opplyser Dagbladet at klagerens etterlyste tilsvar ble lagt ut på avisens nettsider kort tid etter at klagen til PFU forelå.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Dagbladet ikke legger skjul på at avisen har hatt «en relativt kritisk tilnærming» til klagerens bok, noe heller ikke utvalget finner unaturlig, også sett i lys av at det dreier seg om en debattbok. Samtidig registrerer utvalget klagerens egen aksept av at han bør tåle mye i en offentlig debatt rundt boken, siden han selv har vært spisset og polemisk så vel i boken som i debatten.

På den annen side vil utvalget understreke at de presseetiske prinsippene fullt ut må legges til grunn også ved vurderingen av en sak som den foreliggende. Etter utvalgets mening er det opplagt at påstandene i artikkelen var av en slik art at det var viktig å innhente klagerens samtidige kommentar. Dette er ikke bestridt av noen av partene. Selv om klageren ikke benyttet seg av redaksjonens tilbud om imøtegåelse innen tidsfristen, mener utvalget at avisen med fordel kunne ha anstrengt seg ytterligere for å imøtekomme klageren. Når dette ikke skjedde, var det desto viktigere at redaksjonen etterstrebet å åpne for et senere tilsvar.

Utvalget kan for øvrig ikke se at avisens argumentasjon i etterkant, om at klageren hadde kommet til orde i tidligere redaksjonelle artikler og med egne innlegg, fullt ut er relevant opp mot den påklagede situasjonen. Nettartikkelen det her dreier seg om, inneholdt påstander om nye feil redaksjonen hadde funnet i boken, og som etter utvalgets mening utløste en selvstendig rett til samtidig imøtegåelse, uavhengig av den løpende debatt. Utvalget legger da også til grunn at redaksjonen vitterlig ønsket klagerens samtidige kommentar.

Når det gjelder avisens håndtering av klagerens påfølgende tilsvar, noterer utvalget seg at den manglende publiseringen i første omgang skyldtes intern kommunikasjonssvikt i redaksjonen. Likevel finner utvalget det kritikkverdig at en situasjon som den påklagede skulle oppstå, og at feilen bare i begrenset grad oppveies av at tilsvaret umiddelbart ble lagt ut på nettsidene da avisen mottok PFU-klagen.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, om tilsvarsrett for dem som er blitt utsatt for angrep.

På dette punkt har Dagbladet opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 23. mars 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Ellen Arnstad,
Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse, Stig Inge Bjørnebye

PRESSENS FAGLIGE UTVALG: Dagbladet.no får kritikk.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG: Dagbladet.no får kritikk. Vis mer