Dagbladet og dopet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hvor innsnevret og uklok går det an å være? Forsker Knut T. Reinås har på vegne av Forbundet mot rusgift (FMR), der han er styremedlem, sendt ut en sterkt kritisk pressemelding om Dagbladets reportasjeserie :dropp dopet. Budskapet fra Reinås og FMR er at reportasjeserien bare i formen er en holdningskampanje. At dens egentlige hensikt er å skape grunnlag for Dagbladets skjulte dagsorden: å legalisere hasj og liberalisere norsk narkotikapolitikk. Ifølge Reinås, som er ansatt ved Rusmiddeletaten i Oslo kommune og sentral premissleverandør for Oslos narkotikapolitikk, har Dagbladet ikke troverdighet i narkotikaspørsmålet.
  • Vår serie setter fra ulike vinkler søkelys på narkotikamisbruket blant ungdom. Vi har bl.a. brakt utdrag fra journalist Gunnar Ringheims bok om Lørenskog-gutten Terje Lie, som døde av en overdose 21 år gammel. Boka sender vi i disse dager til alle landets 54 000 åttendeklassinger, som et bidrag til skolens holdningsskapende arbeid mot narkotika. Men Forbundet mot rusgift og Oslo kommunes narkotikaforsker ønsker altså ikke Dagbladets bistand i kampen mot ungdoms narkotikamisbruk fordi vi ikke velger «de rette» reportasjetemaer, vinklinger og redaksjonelle standpunkter.
  • Dagbladet går ikke inn for legalisering av hasj. Seinest 27. juli i år gikk vi på lederplass imot fri hasj. I en av de første reportasjene i kampanjen :dropp dopet var budskapet fra intervjuobjektet at ungdom må holde seg unna hasjen. Derimot har vi ved flere anledninger stilt oss kritiske til sider ved norsk narkotikapolitikk: ved de strenge strafferammene og den ensidige forbudslinjen, ved mangelen på skadereduserende tiltak, ved uviljen til å tenke nytt og alternativt i behandling og forebygging.
  • Reaksjonen fra Knut T. Reinås og Forbundet mot rusgift demonstrerer nettopp noe av det vi har kritisert ved narkotikapolitikken: Et ideologisk korstog der utopien om et narkotikafritt samfunn styrer standpunktene, ikke forskningsresultater og praktisk erfaring.