Dagbladet.no felt i PFU

Dagbladet.no la 27. juni 2003 ut en nyhetsartikkel med tittelen «To kjent skyldig i å ha lest hemmelig Kværner-mail». Artikkelen inneholdt flere feil som NTB seinere rettet opp. Feilene ble ikke rettet opp på Dagbladet.no. Dagbladet.no brøt dermed god presseskikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen omtalte to menn som mottok en feilsendt e-post fra Sundal Collier til Kværner sommeren 2000. Slik fikk mennene innsyn i et strategidokument i forbindelse med Kjell Inge Røkkes oppkjøp av Kværner.

Begge mennene endte opp som tiltalte i Gulating Lagmannsrett. Etter saken der ble spørsmålet om lovanvendelse behandlet i Høyesterett. Det medfører ikke riktighet at Høyesterett seinere har kjent disse mennene skyldig i saken.

Høyesterett opphevet imidlertid frifinnelsen etter tiltalepunktet om at de to på en urimelig måte skaffet seg bedriftshemmeligheter. Det er nå opp til påtalemyndighetene å avgjøre om dette punktet skal opp til ny behandling i lagmannsretten.

De to mennene ble i Gulating lagmannsrett frikjent etter tiltalepunktet om forsøk på utpressing. Siden dette punktet ikke ble behandlet i Høyesterett, er den delen av dommen rettskraftig.

Klageren påpeker at redaksjonen ikke har brakt en korrigerende melding fra NTB, og heller ikke etterkommet hans anmodning per e-post om å fjerne den opprinnelige artikkelen.

I uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg heter det blant annet:

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. om å kontrollere at opplysninger som gis er korrrekte. I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at Dagbladet.no har videreformidlet en NTB-melding som igjen var basert på opplysninger fra Finansavisen. Selv om enhver redaksjon har et uomtvistelig selvstendig ansvar for hva den publiserer, finner utvalget det i dette tilfellet vanskelig å klandre Dagbladet.no for at man stolte på NTBs vurdering og brakte meldingen videre.

Utvalget finner det uavklart hvorfor klagerens tidlige e-post ikke nådde fram til riktig person i redaksjonen. Imiderertid konstaterer utvalget at redaksjonen ikke reagerte på mottatt rettelse fra NTB. Videre registrerte utvalget at redaksjonen ikke forsikret seg om at den opprinnelige artikkelen virkelig var slettet da man endelig brakte en rettelse og beklagelse. Slik utvalget ser det, avdekker dette mangelfulle rutiner innad i redaksjonen. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13: "Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig."

På dette punkt har Dagbladet.no brutt god presseskikk.