Dagbladets sexmarked

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PROSTITUSJON: Dagbladet har mandag den 20. april 2009 viet fire sider (inkludert forsiden) på å gi et bilde av gateprostitusjonen i Oslo. Artikkelen gir, i sammenheng med uttalelser fra to politikere i justiskomiteen, et usant bilde av gateprostitusjonen i Oslo i dag. I tillegg er det grunn til å kritisere Dagbladet for tvilsom etikk i tilknytning til bruk av bilder og tilfeldige uttalelser. For å ta det siste først. Få, eller ingen kvinner eller menn i gateprostitusjon, ønsker å la seg avbilde slik Dagbladet gjør det i mandagens avis. De to kvinnene som ble avbildet er lett gjenkjennelige for mange. Mange kvinner i gateprostitusjon er i en sårbar situasjon, der motivet for prostitusjonen er å skaffe penger til nødvendig livsopphold for seg selv og sin familie. Dagbladet bør vite dette, og være ekstra varsomme når de trykker slike bilder. Som ellers, er det alltid de som selger sex som blir avbildet lett gjenkjennelig. Kundene behandles med mye større varsomhet og anonymitet. Men også de som selger sex har venner og familie, og mennesker rundt seg som de ønsker ikke skal kjenne til at de selger sex. Beskrivelsen av atferden til kvinnene at de «tråler gatene», er også svært tendensiøst. Det vitner om lite respekt for kvinner som er utsatt.

Dagbladets artikkel er videre full av feil, og feilene satt i sammenheng gjør at Dagbladet tegner et usant bilde av gateprostitusjonen i Oslo i dag. For det første lyder overskriften på førstesiden slik; «Politiet til kamp mot det nye SEX -MARKEDET». Hvilket «nye» marked? Det har foregått innendørsprostitusjon og gateprostitusjon svært lenge. Den nye loven som forbyr kjøp av sex, har ført til at gateprostitusjonen er blitt svært liten. Det er få både selgere og kjøpere i gatene. Det «nye» må i så fall ligge i at gateprostitusjonen er kommet noe tilbake. Men gateprostitusjonen er på ingen måter ny, og foregår på svært lik måte som før.

Bildet av omfanget av gateprostitusjonen er videre svært misvisende. Nadheim, Kirkens Bymisjon, er et senter som driver oppsøkende arbeid i gateprostitusjonen (og på innemarkedet). Det har vi gjort siden starten i 1981, og fram til i dag. Ukentlig. Før jul kunne vi på en vanlig kveld snakke med 30-40 kvinner på en kveld, og telle langt over 100. Etter nyttår er nesten alle borte. Nå er noen av de Øst-Europeiske kvinnene kommet tilbake, noe både politi og hjelpeapparat regnet med. Men å tegne et bilde der leseren kan få inntrykk av at gateprostitusjonen nå har omtrent samme omfang som før forbudet, blir svært galt. Gateprostitusjonen er i dag svært liten sammenlignet med slik den var før loven. Dagbladet bringer for å underbygge dette (gale) inntrykket et anonymt vitne inn: «Ifølge en person som arbeider i området er det minst 10-15 faste ansikter som opererer i Skippergata for øyeblikket». Dette er feil. Det er langt færre faste som arbeider i Skippergata nå. Tallet er helt misvisende, og oppgitt av en anonym kilde. De sosiale hjelpetiltakene, som er fast til stede i bl.a. Skippergata, kan gi en mer presis beskrivelse, om nødvendig. Men det er vel ikke Dagbladet interessert i. For hvor blir da nyheten av?