Dagpenger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

870 østeuropeere med EU pass går nå på arbeidsledighetstrygd i Norge. Ifølge Aftenposten hever de dagpenger som gir langt mer enn full lønn i hjemlandet. Vi har tilsammen 95 000 utenlandske arbeidstakere med gyldig arbeidstillatelse, så hvorfor trekke fram de 870 østeuropeerne som får dagpenger? Påpekningen av at utlendinger kan heve dagpenger er også en understreking av at Norge holder de avtaler vi har inngått. Ifølge EØS-avtalen har også østeuropeere med EU pass og gyldig arbeidstillatelse krav på trygd i Norge. Det forutsetter at de har hatt full jobb i minst et år her i landet. I likhet med alle andre som jobber, betaler skatt og trygd i Norge, så opparbeider også utenlandske arbeidstakere rettigheter til dagpenger og sykepenger.

I november ble antallet gitte arbeidstillatelser nesten halvert. Finanskrisa gjør at etterspørsel etter arbeidskraft stadig går ned. En rekke bedrifter har imidlertid til nå vært avhengige utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde lønnsomhet og produksjon. Da skal de som andre skattebetalere ha samme rettigheter. Slik er det, og slik skal det være.